Noslēdzies projekts “Augsim lieli Latvijai”

 

Ar ģimeniski siltu svētku pasākumu 10. decembrī noslēdzās daudzbērnu ģimeņu atbalsta projekts “Augsim lieli Latvijai”, ko atbalstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds. Kopš 2016. gada projekta ietvaros 70 daudzbērnu ģimenes varēja saņemt vienreizēju finansiālu palīdzību, kā arī tika stiprināta savstarpēji sniegtā atbalsta saikne ģimeņu vidū un organizēti izglītojoši pasākumi bērniem. Mums ir patiess gandarījums, ka varējām iepriecināt vismaz 276 mazas sirsniņas – tieši tik daudz bērnu aug projektā ietvertajās ģimenēs.

 

 

Projekts noslēdzās 10. decembrī ar visu ģimeņu visgaidītāko pasākumu – Adventa rekolekcijām, kurās bērni kopā ar vecākiem varēja gatavoties Kristus atnākšanas svētkiem, veidot mīļas svētku dāvaniņas tuviniekiem un piedzīvot kopābūšanas prieku.

 

 

 

Mazo sirsniņu atvērtība un prieks bija vislielākais gandarījums gan vecākiem, gan daudzajiem brīvprātīgajiem, kuri ar aizrautību vadīja dažādas darbnīcas. Mācījāmies dziesmas, kopīgi cepām un rotājām piparkūkas, gatavojām apsveikumus, svētku lukturīšus un rotājumus eglītei, kā arī mācījāmies pašu rokām pagatavot Jēzus Bērniņa figūriņas, kas svētku laikā katrā ģimenē turpinās būt par apliecinājumu Mīlestībai, ar kādu Dievs mīl cilvēkus. Pateicoties labdaru atbalstam, bērni saņēma dāvanas un, piedaloties uzdevumu konkursā, katra ģimene varēja no Katoļu Baznīcas Vēstneša komandas saņemt īpašu balvu – atmiņas spēli “Ticības dārgumi”.

 

 

 

Īstenojot projektu, mēs, māsas, esam saņēmušas neskaitāmus iedrošinājumus un atbalsta vārdus par to, cik svarīgi ir izcelt daudzbērnu ģimeņu nozīmi Latvijas nākotnei. Ar mūsu atbalstītāju un brīvprātīgo palīdzību arī turpmāk vēlamies veikt šo kalpojumu bērniem un ģimenēm – tai skaitā arī lauku draudzēs, kur materiālā un garīgā palīdzība ir jo īpaši nepieciešama. Esam atvērtas dažāda veida sadarbībai!

 

 

 

 

Atskatoties uz skaistajiem brīžiem bērnu rekolekcijās, kas iemūžināti raidījuma “Es ticu” videomateriālā, nostiprinās cerība, ka Latvijai ir nākotne. Tā būs tik laba, cik labi ir šie bērni. Ceram, ka arī jūsu sirdis šis video ielīksmos! Nav nekā vērtīgāka par savstarpēji dāvātu mīlestību. Un to mēs svinam šajos Ziemassvētkos.

 

Bildes no rekolekcijām (13) >>

 

Pateicamies par ilggadējo sadarbību Borisa un Ināras Teterevu fondam!

Mēs turam rokās Latvijas nākotni

 

Kopības sajūtu, kas rodas novembrī, Latvijas svētku mēnesī, grūti salīdzināt ar ko citu un to gribētos paturēt arī ikdienā, nodot tālāk, ieaudzināt dziļi arī Latvijas bērnos. To sajūtu, ka ikviens no mums ir daļa no Latvijas un daļa no Latvijas nākotnes. Mēs katrs turam Latvijas nākotni savās rokās. Un Latvijas nākotne vistiešākā veidā ir tās bērni.

 

 

“Staro Rīga” svētku laikā Rīgas ielās bijām liecinieki kādai skaistai sarunai – pie Saeimas ēkas katrs varēja iejusties Brīvības pieminekļa tēlā un “paturēt savās rokās brīvības zvaigznes”. Cilvēki tuvojās tām, uz brīdi it kā pat pieklustot, ar tādu kā savādu bijību acīs stiepjot rokas pretī zvaigznēm.  Fotografējās arī kāda ģimene ar trīs meitām, kas piekļāvās mammai, kad tā turēja rokās zvaigznes. “Māte Latvija un trīs mazie novadiņi,” ne bez lepnuma, fotografējot savu sievu un atvases, to komentēja kāds foršs tētis. Prieka sajūta par to, ka Latvijā ir šādas ģimenes!

 

 

 

Tuvojamies Latvijas simtgadei ar gandarījuma sajūtu – kopš 2016. gada daudzbērnu ģimeņu atbalsta projektā “Augsim lieli Latvijai”, ko īstenojam, pateicoties “Borisa un Ināras Teterevu fonda” atbalstam, esam iepazinuši un spējuši palīdzēt vairāk kā pussimts Latvijas ģimenēm, kurās aug gandrīz 300 bērni! Projekta norises laikā ir izveidojušās daudzas tuvas attiecības, pat draudzības, esam sajutuši gan dāvāšanas, gan saņemšanas prieku. Līdz 2017. gada beigām vēl varam atbalstīt 13 daudzbērnu ģimenes ar dāvanu karti, kas palīdzēs tām gatavoties Ziemassvētkiem (vairāk informācijas šeit).

 

 

 

Arī šogad aicināsim ģimenes un bērnus uz Adventa rekolekcijām, lai kopīgi gatavotos Ziemassvētkiem un piedzīvotu priekpilnu ģimeņu sadraudzību. Rekolekcijas notiks otrajā Adventa svētdienā – 10. decembrī. Līdzīgi kā pagājušo gadu, mācīsimies Ziemassvētu dziesmas, klausīsimies stāstus, darbosimies dažādās radošās darbnīcās un noslēgumā svinēsim Svēto Misi.

Gatavojoties rekolekcijām, arī šogad mums būs ļoti nepieciešama brīvprātīgo palīgu palīdzība! Mēs priecāsimies arī par finansiālu atbalstu kalpojumā bērniem – tas tiks izmantots svētku dāvanu sagatavošanai, kā arī daudzbērnu ģimeņu daudzajām vajadzībām! Lai kļūtu par brīvprātīgo, lūdzam rakstīt uz e-pastu: [email protected], tikšanās plānota 3. decembrī plkst. 16:00 pie mums Ķīpsalā.

Mēs katrs turam rokās Latvijas brīvības un nākotnes zvaigznes – lai tās cienītu, lolotu, sargātu, svētītu. Un tie ir Latvijas bērni!

 

 

 

 

 

„Beigās mana Bezvainīgā Sirds triumfēs”

 

Gandarīšanas sestdienas mūsu klosterī norisinājās no 2017.gada jūlija līdz novembrim. Tās notika katra mēneša pirmajā sestdienā, atbildot uz Fatimas Dievmātes aicinājumu gandarīt par grēkiem, ar kuriem tiek apvainota Marijas Bezvainīgā Sirds. Gandarīšanas sestdienas norisinājās zem vienota aicinājuma – „Mierini savas Mātes Sirdi”, katrā tikšanās reizē pārdomājot kādu no konkrētajiem grēku veidiem, ar ko tiek sāpināta Bezvainīgā Sirds. Ierosme rīkot šādas kopīgas gandares dienas radās pēc rožukroņa lūgšanas kopienas „No sirds un sirdi” tikšanās š.g. 13.maijā – Fatimas Dievmātes 100.-ās parādīšanās gadadienā.

 

 

Uz katru gandarīšanas sestdienu ieradās ap 15 cilvēkiem diezgan nemainīgā sastāvā, daži no viņiem piedalījās pat visās tikšanās reizēs! Katra gandarīšanas sestdiena notika pēc benediktīņu principa – „Ora et labora” – programmā bija iekļauta Jēzus adorācija Vissvētākajā Altāra Sakramentā, apvienota ar grēksūdzes iespēju, Sv.Mise, fizisks darbs (aptuveni 1 h) klostera teritorijā, pusdienas ar neiztrūkstošo dalīšanos un bagātināšanos garīgās dzīves pieredzē un rožukronis ar meditācijām un noslēgumā veltīšanos Marijai – Rožukroņa Karalienei. Kopīgs darbs un lūgšana neticami satuvināja mūs visus, veidojot pat skaistas un paliekošas draudzības mūsu vidū! Īpašs paldies priesteriem Ilmāram Tolstovam, Aivaram Līcim un Imantam Medveckim, kuri atrada iespēju būt ar mums kopā gandarīšanas sestdienās, lai svinētu Sv.Misi un kalpotu konfesionālā.

Kā daudzi no mums atzina pēdējā tikšanās reizē – nekas jau nebeidzas, mēs turpinām cīņu par labo ar atgriešanās, gandares, lūgšanas un labo darbu ieročiem, lai pienāktu Marijas Bezvainīgās Sirds uzvara gan mūsu katra sirdī, gan pasaulē kopumā!