Samuēla grupa – 2017./2018.gadā


Pieteikuma anketa šeit!

 

Samuēla grupa domāta jauniešiem (18-35 g.v.), kuri vēlas ieklausīties Dieva Vārdā un dzīvot saskaņā ar šo Vārdu savā dzīvē. Jaunieši veido mazās grupas (ne vairāk kā 8 cilvēki, atsevišķi puišiem un meitenēm), kuri, kopīgi tiekoties reizi mēnesī, cenšas izzināt Dieva gribu savai dzīvei (piem., dzīves aicinājuma – uz laulību, priesterību, konsekrēto dzīvi – izzināšana, karjeras vai citu svarīgu lēmumu pieņemšana).

 

Tas kļūst iespējams, pateicoties 4 balstiem: 

 • Dieva Vārdam  (Lectio Divina lūgšanas atklāšana un mācīšanās)
 • Euharistiskajai adorācijai
 • personīgajai garīgajai vadībai (to uzņemsies pr. Andris Kravalisun citi priesteri, kā arī māsas)
 • grupas jauniešu savstarpējam atbalstam, grupas sarunām.

Grupa sākas septembrī un norit līdz maijam. Vasaras mēnešos regulārās tikšanās nenotiek, bet tiek izdzīvotas rekolekcijas klusumā, savukārt pēdējā tikšanās notiek nākamā gada rudenī, lai izvērtētu gūtos augļus. Gada laikā jaunieši apņemas katru dienu veltīt noteiktu laiku personīgajai lūgšanai (katras tikšanās laikā saņemot Svēto Rakstu fragmentus Lectio Divina lūgšanai), kā arī – ierobežot TV, interneta lietošanu, tādā veidā veltot šo savas dzīves gadu, lai īpaši klausītos Dieva balsī.

Jaunieši, kuri izvēlas veltīt gadu Dievam, piedaloties Samuēla grupā:

 • meklē un iepazīst Dievu Lectio Divina lūgšanā un adorācijā,
 • katru dienu cenšas atrastu laiku lūgšanai un pārdomām par savu dzīvi,
 • ierobežo TV un internetam veltīto laiku,
 • saņem regulāru individuālo garīgo vadību,
 • iegūst jaunu pieredzi, daloties ar citiem jauniešiem un savstarpēji palīdzot izzināšanas ceļā!

 

Pirmā tikšanās:

30. septembrī Rīgā, māsu kalpoņu klosterī (Enkura ielā 9)

12:00 Grupas izveidošana, iepazīšanās

13:00 Euharistija

14:00  Ievads Lectio Divina lūgšanā

15:30  agape un sarunas

 

Pieteikšanās:

Lai pieteiktos dalībai Samuēla grupā, lūdzu, uzraksti pieteikuma vēstuli un nosūti mums elektroniski līdz 26. septembrim uz e-pastu:[email protected]

Vēstulē pastāsti par:

 • motivāciju, kāpēc vēlies piedalīties
 • nosauc svarīgākos jautājumus, kurus vēlies risināt savā garīgajā dzīvē grupā šī gada laikā
 • īsumā pastāsti savu dzīvesstāstu un savu ceļu pie Dieva


 

Kā atrast Enkura ielu?

Ieskaties šeit!

Dalības maksa

Dalība grupā ir bez maksas. Var paņemt līdzi kādu našķi agapei!

Uz tikšanos septembrī!

 

 

No 22.-24. septembrim klosterī notiks arī nedēļas nogales rekolekcijas tiem, kas vēlas izzināt aicinājumu un, iespējams, pievienoties Samuēla grupai. Pieteikšanās līdz 19. septembrim pa e-pastu: [email protected] (vietu skaits ir ierobežots).

 

 

 

 

 

 

 

Bildes no rekolekcijām Sarkaņos (26)>>

Samuēla gads jauniešu liecībās>>

Līdzāsgājēju gads: tiem, kuri domā par dzīvi kopienā >>

Vairāk par aicinājuma izzināšanu – “Aicinājums” >>

Ko jaunieši sagaida no Baznīcas >>

 


 

Līdzāsgājēji: gads kopā ar Mariju

 

 

Balstoties Samuēla grupas pieredzē piecu skaistu gadu garumā kopā ar jauniešiem, kuri meklē savu aicinājumu, šogad uzsākam vēl vienu jaunu programmu.  Jauniešiem (18-35), kuri jūt sirdī aicinājumu uz konsekrēto, Dievam veltīto, dzīvi un / vai priesterību,  tiek piedāvāta iespēja veikt nākamo izzināšanas etapu – veltīt gadu Dievam kopienā kā kopienas ‘līdzāsgājējiem‘ (no angļu val.  alongsiders).

 

Tā ir izvēle veltīt sava aicinājuma izzināšanai īpašu laiku, sākot no dažām nedēļām līdz pat gadam, lai dzīvotu kopienā – kopā ar māsām vai brāļiem, lūdzoties un strādājot,  piedaloties kopienas apustulātā un misijā. Šo programmu realizējam sadarbībā ar kapucīnu tēvu kopienu un Rīgas Garīgo semināru.

 

Mūsdienu sabiedrībā ir ne mazums stereotipu, kas traucē ieraudzīt klosterdzīvi tādu, kāda tā ir patiesībā. Bieži vien pietrūkst informācijas, kā arī personīgu, dziļu attiecību ar māsām un brāļiem, kuri dzīvo kā konsekrēti Dievam. Pat tiem jauniešiem, kuri apsver dzīvi veltīt Dievam klosterī vai priesterībā, pirms viņi sper svarīgo soli, nereti ir nepieciešams atbrīvoties no ilūzijām par kopienu, kā arī par sevi pašiem. Un vislabāk to izdarīt, nevis daudz domājot, bet – vienkārši dzīvojot kopienā!

 

Kopiena un attiecības – ar citiem un ar Dievu – ir tas, kas spēj mūs pārveidot visdziļāk. Kopienā, kurā kopā lūdzamies, strādājam, dalām ikdienas priekus un bēdas, mēs diezgan ātri iepazīstam sevi un viens otru, atklājam savas un citu vājības un tikumus, mācāmies būt ar to mierā.  Tur pamazām norisinās brīnišķigi “sirds procesi” – cenšoties būt izprotošākiem vienam pret otru, līdzjūtīgākiem, spējīgākiem skatīties ar ticības skatienu un redzot dziļāk un tālāk.

Iespējams, kopiena var nebūt Tavs dzīves ceļš uz mūžu un Tu vēlēsies doties tālāk. Mēs ticam, ka pieredze, ko būsi ieguvis/-usi kopienā Tev ļoti palīdzēs tālākajā “dzīves skolā” – veidojot attiecības, ģimeni (un varbūt pat visu sabiedrību!) par mīlestības vietu, kurā lielāka vērtība ir “būšanai”, nevis “darīšanai” vai “sasniegšanai”.

 

 

Varbūt tieši šobrīd Tu izjūti sirdī ilgas atstāt malā citas svarīgas lietas un veltīt laiku, lai mācītos no Marijas, pazemīgās Kunga kalpones, vienkārši “būt” Dieva rīcībā?

Lai uzzinātu vairāk par līdzās iešanas iespēju – lūdzam rakstīt uz e-pastu: [email protected].

Fatima turpināsies pirmajās piecu mēnešu sestdienās


 

“Mierini savas Mātes Sirdi,” šos vārdus māsai Lūcijai vīzijā teica Bērns Jēzus, norādot uz Marijas Sirdi, ko ieskauj cilvēku grēku ērkšķi. Tas notika 1925. gadā, septiņus gadus vēlāk pēc Fatimas notikumiem, kad Lūcija jau bija klosterī. Mēs vēlamies atsaukties šim Marijas aicinājumam un ielūdzam jūs kopā ar mums izdzīvot 5 pirmo mēneša sestdienu dievkalpojumus kā mierinājumu Marijas Bezvainīgajai Sirdij un gandarījumu par mūsu pašu un tuvinieku grēkiem, kas to ievaino.

Gandarīšanas sestdienas notiek mūsu klosterī Ķīpsalā, Enkura ielā 9 no 10:00 līdz 17:30, iekļaujot rožukroņa lūgšanu, kalpošanu dažādos darbos klosterī, kopīgi pusdienojot, veltot laiku adorācijai un grēksūdzei, kā arī noslēgumā svinot Svēto Misi.

Nākamā gandarīšanas sestdiena – 5.augustā, kad mierināsim Marijas Sirdi par grēkiem, kas zaimo un noliedz viņu kā Dieva Māti.

 

 

Raidījums veltīts Fatimas notikumu nozīmei (par lūgšanu kustības “No sirds uz sirdi” tikšanos klosterī – no 11:50 minūtes)