Vecāku rožukronis par bērniem

Pavisam neticami, bet šoruden aprit jau 2 gadi, kopš esam sākuši kopīgi lūgties rožukroni par bērniem! Un tas nemaz nav maz – ja ņem vērā to, cik daudz šajā laikā ir piedzīvots un cik garāki ir pastiepušies bērni!


Mēs priecāsimies satikt jūs visus 13. oktobrī (svētdienā) plkst. 15:00 Svētajā Misē mūs klosterī – tieši dienā, kad Dievmāte vēlējās runāt ar saviem bērniem Fatimā. Lai viņa runā arī uz mums, palīdzot atklāt Dieva nodomus mums katram un mūsu ģimenēm!


Tikšanās programma 13.oktobrī 


15:00 Svētā Mise

Apmainīšanās ar rožukroņa noslēpumiem

Agape un sadraudzība (var paņemt līdzi mazu cienastu)

17:30 Rožukroņa lūgšana kopā ar bērniem  

Samuēla grupa 2019/2020 aicina jauniešus!


Pieteikuma anketa šeit!

Samuēla grupa domāta jauniešiem (18-35 g.v.), kuri vēlas ieklausīties Dieva Vārdā un dzīvot saskaņā ar šo Vārdu savā dzīvē. Jaunieši veido mazās grupas (ne vairāk kā 8 cilvēki, atsevišķi puišiem un meitenēm), kuri, kopīgi tiekoties reizi mēnesī, cenšas izzināt Dieva gribu savai dzīvei (piem., dzīves aicinājuma – uz laulību, priesterību, konsekrēto dzīvi – izzināšana, karjeras vai citu svarīgu lēmumu pieņemšana).

 

Tas kļūst iespējams, pateicoties 4 balstiem: 

 • Dieva Vārdam  (Lectio Divina lūgšanas atklāšana un mācīšanās)
 • Euharistiskajai adorācijai
 • personīgajai garīgajai vadībai (to uzņemsies vairāki priesteri, kā arī māsas)
 • grupas jauniešu savstarpējam atbalstam, grupas sarunām.

Grupa sākas septembrī un norit līdz maijam. Vasaras mēnešos regulārās tikšanās nenotiek, bet tiek izdzīvotas rekolekcijas klusumā, savukārt pēdējā tikšanās notiek nākamā gada rudenī, lai izvērtētu gūtos augļus. Gada laikā jaunieši apņemas katru dienu veltīt noteiktu laiku personīgajai lūgšanai (katras tikšanās laikā saņemot Svēto Rakstu fragmentus Lectio Divina lūgšanai), kā arī – ierobežot TV, interneta lietošanu, tādā veidā veltot šo savas dzīves gadu, lai īpaši klausītos Dieva balsī.

 

Jaunieši, kuri izvēlas veltīt gadu Dievam, piedaloties Samuēla grupā:

 • meklē un iepazīst Dievu Lectio Divina lūgšanā un adorācijā,
 • katru dienu cenšas atrastu laiku lūgšanai un pārdomām par savu dzīvi,
 • ierobežo TV un internetam veltīto laiku,
 • saņem regulāru individuālo garīgo vadību,
 • iegūst jaunu pieredzi, daloties ar citiem jauniešiem un savstarpēji palīdzot izzināšanas ceļā!

Pirmā tikšanās:

22. septembrī Rīgā, māsu kalpoņu klosterī (Enkura ielā 9) plkst. 12:00-17:00

Pieteikšanās:

Lai pieteiktos dalībai Samuēla grupā, lūdzu, uzraksti pieteikuma anketu un nosūti mums elektroniski līdz 20. septembrim uz e-pastu: [email protected]

Tajā pastāsti par:

 • motivāciju, kāpēc vēlies piedalīties
 • nosauc svarīgākos jautājumus, kurus vēlies risināt savā garīgajā dzīvē grupā šī gada laikā
 • īsumā pastāsti savu dzīvesstāstu un savu ceļu pie Dieva

Kā atrast Enkura ielu?

Ieskaties šeit!

Dalības maksa

Dalība grupā ir bez maksas. Var paņemt līdzi kādu našķi agapei!

Uz tikšanos septembrī!


Liecības no Samuēla gada jauniešiem

Viennozīmīgi būsi ieguvējs!

“Samuēla gads palīdz atpazīt un strukturēt savas dzīves patiesās vērtības, atrast laiku lūgšanai un izrauties no mazvērtīgās informācijas trokšņa, kurš pārņem un pakļauj dzīvi,” pēc klusuma rekolekcijām Sarkaņos, ar kurām noslēdzas samuēlēnu ikmēneša tikšanās,  secina viens no 2018./2019. gada Samuēla grupas jauniešiem.

Jau septīto gadu Latvijā ir jaunieši, kuri izvēlas atsaukties Svētā Gara pamudinājumam veltīt īpašu laiku, iesaistoties Samuēla gadā un doties aicinājuma izzināšanas ceļā kopā ar Svētajiem Rakstiem, uzsverot, ka “Samuēla gads ir labs ceļojums kopā ar Dievu, lai labāk iepazītu gan Viņu, gan sevi”.

Kopā pavadītais laiks kārtējo reizi ir pagājis ātri, esam devušies vasaras brīvlaikā, bet neesam aizmirsuši likt lietā visus Samuēla gadā iegūtos instrumentus garīgās dzīves stiprināšanai. Kā katru gadu, arī šogad, nākas vien secināt, ka noslēgums nav noslēgums, bet tikai ir īstais sākums! Un noslēguma tiešām nav! Viss turpinās jaunā kvalitātē – šī gada samuēlēni gaida “augļu tikšanos” rudenī, savukārt māsas Ķīpsalā gaida jaunos samuēlēnus! Sākam septembrī! Pieredzējušie saka, ka

“tas būs skaists laiks, bet nebūs viegli! Būs nepieciešama Tava piepūle un izvēle neapstāties. Taču viennozīmīgi – būsi ieguvējs!!!”

Šim Samuēla gadam tuvojoties noslēgumam, kāda sirds priecājas:

“Tas bija skaistākais un piepildītākais gads manā dzīvē. Laiks, kurš dāvāts, ieklausoties vairāk sevī Dievā, sevī, apkārtējos, klusumā, notikumos un dabā.”

Samuēlēnu ilgas turpināt tikties, lai lasītu Svētos Rakstus, dalītos savā ticībā un vienkārši draudzētos arī pēc Samuēla gada, ir pāraugušas skaistā iepriekšējā gada samuēlu iniciatīvā – Samuēla lūgšanu grupiņā. Visiem, kuri beiguši Samuēla gadu (un arī visiem, kuri ilgojas kopā lūgties un draudzēties), ir brīnišķīga ziņa – joprojām ir iespēja turpināt ticības ceļu kopā! Tiekamies reizi nedēļā Ķīpsalā.

Lai skaista vasara! Uz tikšanos rudenī!