Ekspedīcija jauniešiem: “Atrast to – pašu dārgāko!”


 

Ja Tev jau ir vismaz 14 gadi, aicinām aizraujošā piedzīvojumā –  jauniešu ekspedīcijā uz Rīgas ziemeļiem! Tā plānota 22. aprīlī,  Labā Gana svētdienā, kad visā Baznīcā lūdzamies par jauniešiem un aicinājumu atpazīšanu.


Nedaudz vairāk par ekspedīcijas plānu (vairāk informācijas Tu iegūsi pēc pieteikšanās anketas aizpildīšanas):


10:00 Satikšanās vieta: Mangaļu stacija
Ekspedīcija ~ 10 km

14:00 Svētā Mise Kristus Karaļa baznīcā – celebrē arhibīskaps Z. Stankevičs
Noslēgumā – jauniešu svētki Karaļa dārzā ar kopienu prezentācijām, desiņām un kopābūšanas prieku!


Kas tad jāņem līdzi?
  • ērti apavi (kā Jauniešu dienās Krakovā jauniešiem ieteica pāvests Francisks!)
  • termoss ar tēju un maizītes (vislabāk sev un draugam!)
  • sabiedriskā transporta biļete
  • mūzikas instruments, ja māki to spēlēt un ja tas nav nav ērģeles
  • ļoti ieteicams – ņemt līdzi draugus un vēlēšanos meklēt un atrast dzīvē svarīgas lietas!
  • tiem, kuri pievienosies no draudzēm ārpus Rīgas, meklēsim un atradīsim iespēju nakšņot viesģimenēs (līdzi ņemot guļammaisu).

 

PIETEIKŠANĀS ANKETA >>

Konsekrētie – Baznīcā un ar Baznīcu

 

Īpaša dāvana mums, konsekrētajiem, šogad, svinot Konsekrētās dzīves dienu (2.februārī), bija iespēja piedalīties  formācijas dienās, kuras vadīja pr. Lešeks Voroņeckis (Woroniecki), SAC, teoloģijas doktors, palotīnu priesteris no Frīburgas universitātes (Šveicē). Pirmajā vakarā (2. februārī) tikšanās laikā viesmīlīgajās Svētās Ģimenes mājas telpās, pr. Voroņeckis aicināja konsekrētos dziļāk apzināties savu aicinājumu būt Baznīcā un ar Baznīcu, kā arī ieklausīties uz ko Dievs mūs aicina caur Baznīcas balsi jaunizdotajos dokumentos saistībā ar konsekrēto dzīvi.

 

 

Sestdien, 3. februārī, formācijas dienas turpinājās mūsu klosterī Ķīpsalā, kur pulcējās ne vien konsekrētie no Latvijas, bet arī vairākas māsas no Lietuvas. Tēvs Lešeks Voroņeckis divās plašās konferencēs ieskicēja mūsdienu izaicinājumus, ar kuriem konsekrētās personas saskaras postmodernisma kultūras kontekstā. Viņš pieskārās arī šobrīd aktuālajiem sabiedrības un Baznīcas jautājumiem par Stambulas konvenciju un arī par dokumenta “Amores Laetitia” 8. nodaļas interpretāciju.

 

 

Īpaši vērtīga mums, konsekrētajiem, bija konference par konsekrētās personas identitāti, kas ļāva mums padziļināt izpratni par konsekrētās dzīves teoloģiju.

“Mums nav jāizdomā sava identitāte kā konsekrētajiem. To mums atklāj Baznīca. Ja kāds to cenšas izdomāt pats, viņš kļūdīsies. Šī identitāte ir dāvana, ko mēs saņemam no Dieva un no Baznīcas.”

Noslēdzies projekts “Augsim lieli Latvijai”

 

Ar ģimeniski siltu svētku pasākumu 10. decembrī noslēdzās daudzbērnu ģimeņu atbalsta projekts “Augsim lieli Latvijai”, ko atbalstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds. Kopš 2016. gada projekta ietvaros 70 daudzbērnu ģimenes varēja saņemt vienreizēju finansiālu palīdzību, kā arī tika stiprināta savstarpēji sniegtā atbalsta saikne ģimeņu vidū un organizēti izglītojoši pasākumi bērniem. Mums ir patiess gandarījums, ka varējām iepriecināt vismaz 276 mazas sirsniņas – tieši tik daudz bērnu aug projektā ietvertajās ģimenēs.

 

 

Projekts noslēdzās 10. decembrī ar visu ģimeņu visgaidītāko pasākumu – Adventa rekolekcijām, kurās bērni kopā ar vecākiem varēja gatavoties Kristus atnākšanas svētkiem, veidot mīļas svētku dāvaniņas tuviniekiem un piedzīvot kopābūšanas prieku.

 

 

 

Mazo sirsniņu atvērtība un prieks bija vislielākais gandarījums gan vecākiem, gan daudzajiem brīvprātīgajiem, kuri ar aizrautību vadīja dažādas darbnīcas. Mācījāmies dziesmas, kopīgi cepām un rotājām piparkūkas, gatavojām apsveikumus, svētku lukturīšus un rotājumus eglītei, kā arī mācījāmies pašu rokām pagatavot Jēzus Bērniņa figūriņas, kas svētku laikā katrā ģimenē turpinās būt par apliecinājumu Mīlestībai, ar kādu Dievs mīl cilvēkus. Pateicoties labdaru atbalstam, bērni saņēma dāvanas un, piedaloties uzdevumu konkursā, katra ģimene varēja no Katoļu Baznīcas Vēstneša komandas saņemt īpašu balvu – atmiņas spēli “Ticības dārgumi”.

 

 

 

Īstenojot projektu, mēs, māsas, esam saņēmušas neskaitāmus iedrošinājumus un atbalsta vārdus par to, cik svarīgi ir izcelt daudzbērnu ģimeņu nozīmi Latvijas nākotnei. Ar mūsu atbalstītāju un brīvprātīgo palīdzību arī turpmāk vēlamies veikt šo kalpojumu bērniem un ģimenēm – tai skaitā arī lauku draudzēs, kur materiālā un garīgā palīdzība ir jo īpaši nepieciešama. Esam atvērtas dažāda veida sadarbībai!

 

 

 

 

Atskatoties uz skaistajiem brīžiem bērnu rekolekcijās, kas iemūžināti raidījuma “Es ticu” videomateriālā, nostiprinās cerība, ka Latvijai ir nākotne. Tā būs tik laba, cik labi ir šie bērni. Ceram, ka arī jūsu sirdis šis video ielīksmos! Nav nekā vērtīgāka par savstarpēji dāvātu mīlestību. Un to mēs svinam šajos Ziemassvētkos.

 

Bildes no rekolekcijām (13) >>

 

Pateicamies par ilggadējo sadarbību Borisa un Ināras Teterevu fondam!