Rožukroņa ceļš ģimenēm


Mums bija patiess prieks iesākt Rožukroņa mēnesi kopā ar ģimenēm, kas lūdzas rožukroni savu bērnu nodomā. Pievienojoties dalībniekiem no daudzām, arī attālām vietām Latvijā – Limbažiem, Gulbenes, Krāslavas – 1. oktobrī devāmies mazā svētceļojumā, kas iesākās netālu no Latvijas kristietības avota – Ikšķilē, Karmela māsu klosterī. Ceļš tālāk veda pa Zilo kalnu takām, lai visbeidzot sasniegtu Ogres sv. Meinarda baznīcu.


Priesteris Modris Lācis sagaidīja svētceļniekus ar īpašu svētību un gliemežvāku – kā simbolu Santjago ceļam, kura gabaliņu visi kopā bijām mērojuši.


Vissiltākā pateicība Ogres draudzei par tik sirsnīgu svētceļnieku sagaidīšanu un uzņemšanu, par silto zupu un kopīgo lūgšanu Svētas Mises laikā, ar kuru noslēdzās šī Dieva klātbūtnes piepildītā diena visiem vienā, lielā ģimenē!


“Vecāku rožukronis par bērniem” – tā ir kopīga lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu savu bērnu nodomā. Šī iniciatīva aizsākās 2017. gada oktobrī, svinot Fatimas Dievmātes, Rožukroņa Karalienes, atklāsmju 100. gadadienu, un šobrīd Vecāku rožukronis pulcē jau gandrīz 40 ģimenes. Lūgšanai var pievienoties un saņemt savu rožukroņa noslēpumu, rakstot [email protected]


Rožukroņa mēnesī, ņemot biežāk rokā rožukroņa zīlītes, mēs nokļūstam it kā “Marijas skolā”, mācāmies pazīt Dievu – atklāt un pildīt Viņa gribu. Rožukronis mūs pārveido un stiprina ģimenes, pašiem to pat nemanot. Pāvests sv. Jānis Pāvils II, mūsdienām tik tuvais rožukroņa apustulis, to norāda kā miera un šobrīd sabiedrībā valdošās ģimenes krīzes pārvarēšanas ceļu (apustuliskā vēstule “Rosarium Virginis Mariae“, 6), vienlaikus aicinot rožukroņa lūgšanā dziļāk pārdomāt Dieva Vārdu. Tāpēc, iedvesmojoties no Sciptural Rosary idejas, piedāvājam Svēto Rakstu fragmentus katram noslēpumam, ko var iestarpināt pirms katras “Esi sveicināta…” lūgšanas.

Lejuplāde: ROŽUKRONIS AR SVĒTAJIEM RAKSTIEM >>>

Samuēla grupas sākums – 24.septembrī


Pieteikuma anketa šeit!

Lai pieteiktos dalībai Samuēla grupā, lūdzu, uzraksti pieteikuma anketu un nosūti elektroniski līdz 20. septembrim uz e-pastu: [email protected]


Samuēla grupa domāta jauniešiem (18-35 g.v.), kuri vēlas ieklausīties Dieva Vārdā un dzīvot saskaņā ar šo Vārdu savā dzīvē. Tiekoties reizi mēnesī, jaunieši cenšas izzināt Dieva gribu savai dzīvei (piem., dzīves aicinājuma – uz laulību, priesterību, konsekrēto dzīvi – izzināšana, karjeras vai citu svarīgu lēmumu pieņemšana).

Tas kļūst iespējams, pateicoties 4 balstiem:

1. Dieva Vārdam  (Lectio Divina lūgšanas atklāšana un mācīšanās)

2. Euharistiskajai adorācijai

3. personīgajai garīgajai vadībai (to uzņemsies vairāki priesteri, kā arī māsas)

4. grupas jauniešu savstarpējam atbalstam, grupas sarunām.


Grupa sākas septembrī un norit līdz maijam. Vasaras mēnešos regulārās tikšanās nenotiek, bet tiek izdzīvotas rekolekcijas klusumā, savukārt pēdējā tikšanās notiek nākamā gada rudenī, lai izvērtētu gūtos augļus. Gada laikā jaunieši apņemas katru dienu veltīt noteiktu laiku personīgajai lūgšanai (katras tikšanās laikā saņemot Svēto Rakstu fragmentus Lectio Divina lūgšanai), kā arī – ierobežo interneta lietošanu, tādā veidā veltot šo savas dzīves gadu, lai īpaši klausītos Dieva balsī. Tā ir jauna pieredze, ko jaunieši iegūst savstarpēji daloties un palīdzot izzināšanas ceļā!


Pirmā tikšanās:

24. septembrī Rīgā, māsu kalpoņu klosterī (Enkura ielā 9) plkst. 12:00

Pieteikšanās:

Lai pieteiktos dalībai Samuēla grupā, lūdzu, uzraksti pieteikuma anketu un nosūti elektroniski līdz 20. septembrim uz e-pastu: [email protected]


Kā atrast Enkura ielu?

Ieskaties šeit!

Dalības maksa

Dalība grupā ir bez maksas. Var paņemt līdzi kādu našķi agapei!

Uz tikšanos septembrī!

Vecāku rožukronis par bērniem – Fatimas garā


Šī gada 13.maijā, svinot Fatimas Dievmātes svētkus, mūsu kopienas mājā Ķīpsalā norisinājās Vecāku rožukroņa pavasara tikšanās. To iesākām ar Svēto Misi, ko svinēja pr. Modris Lācis, un noslēgumā, kā ierasts, katra ģimene izlozēja rožukroņa noslēpumu, ko apcerēt līdz nākošajai tikšanās reizei. Svētki turpinājās klostera dārzā ar dažādām aktivitātēm un radošajām darbnīcām bērniem. Iesākumā pagodinājām Mariju, kopā lūdzoties litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, bet pēc tam māsa Inese Ieva atgādināja par “zīmīšu” tradīciju maija mēnesī un visi tika aicināti uzrakstīt vismaz vienu zīmīti ar kādu uzdevumu, ko vēlāk izlozēt.Tikšanās laikā, blakus priecīgām vafeļu un krāsaino želeju darināšanas darbnīcām, burbuļu pūšanai un pārsteiguma māmiņām gatavošanai, mums bija iespēja arī apsēsties uz nopietnāku sarunu. Patiess prieks bija par Alīnas Ozoliņas, grāmatas “Bērni vispirms” tulkotājas, uzrunājošo liecību, kas ļāva aizdomāties par mūsu pašu vērtībām dzīvē.Šī tikšanās reize bija prieka un saules gaismas caurstarota. Tas palīdzēja izjust Fatimas garu un atmosfēru mūsu Ķīpsalas klostera vienkāršībā, jo Marija Fatimā atklājās kā “saulē tērpta”. Arī Marijas lūgums –

“Skaitiet katru dienu rožukroni, lai pasaule atgūtu mieru un lai izbeigtos karš” – šķiet, nav zaudējis savu aktualitātes arī šobrīd!Tikšanās laikā radās ideja nākamreiz (1. oktobrī) kopā ar ģimenēm un bērniem doties mazā Rožukroņa svētceļojumā no Ikšķiles līdz Ogrei, vienlaikus priecājoties par Zilo kalnu skaistumu rudenī. Vairāk par iespējām iesaistīties Vecāku rožukronī par bērniem var uzzināt, rakstot uz [email protected]


Dažas idejas Maija kalendāram

Palikt mierā, nedusmoties.

Iesākt dienu ar rīta lūgšanu.

Izlasīt vienu teikumu vai vienu pantu no Bībeles.

Mazāk lietot internetu.

Lūgties par priesteriem.

Iepriecināt kādu.

Pacelt kādu nomestu plastmasas pudeli vai maisiņu, lai rūpētos par dabu.

Palīdzēt mammai vai tētim mājas darbos.

Samīļot!

Pateikt kādam: “Tu esi mīlēts!”

Katru dienu apgulties uz zemes un raudzīties debesīs, domājot par Debesu Valstību.

Palīdzēt kādam vecam kaimiņam mājas darbos.

Nelietot sliktus vārdus.

Sasveicināties ar sastaptajiem cilvēkiem!

Pateikties!

Katru rītu sākt ar lūgšanu “Esi sveicināta…”

Pateikt kaut ko mīļu, iedrošinošu otram.

Mācīties būt pacietīgam.

Lūgties par mieru visā pasaulē.