Vecāku rožukronis par bērniem

 

“Vecāku rožukronis par bērniem” – tā ir kopīga lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu tieši savu bērnu nodomā. To var darīt jebkurā laikā. Katra ģimene saņem vienu nodomu (rakstot [email protected]), ko var lūgties noteiktu laiku vai arī paliekot lūgšanu kopienā ilgstoši. Noslēpumi tiks arī mainīti lūdzēju starpā (13. maijā).


Šāda lūgšana ir plaši pazīstama Polijā – mūsu māsas, kas strādā bērnudārzos, bieži tajā iesaista vecākus. Mēs ceram, ka arī Latvijā tā nesīs lielus augļus, jo īpaši – ja ģimenēs lūgsies kopīgi! Mēs ticam, ka jau pavisam drīz pieteiksies 20 vecāki / ģimenes (jo lielākā puse jau ir iesaistījušies!),  un tad mēs ik dienas kopā varēsim noskaitīt pilnu rožukroni!

 

Raidījumā “Es ticu” tiek skaidrota Rožukroņa lūgšanas struktūra un kārtība, kādā var to lūgties.


Kāpēc lūgties kopīgi?


(1) Vispirms, kopīga lūgšana ir Jēzus vēlēšanās un ieteikums mums: “Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” (Mt 18, 19-20)

Protams, ka mēs visu (vai daudz ko) varam darīt paši un individuāli. Arī lūgt Dievu, ko uzskatām varbūt par “vispersoniskāko” jomu mūsu dzīvē. Tomēr Jēzus runā par citu principu, kas darbojas Debesu Valstībā – par kopību. Tas ir pilnīgs pretstats mūsdienu “individuālisma mentalitātei”. Skatoties plašāk, mēs varam tikt pestīti tikai kopā ar citiem. Kopienā. Baznīcā. Tāpēc mēs mācāmies dzīvot un arī lūgties kā kopiena.

(2) Otrs, mazāk teoloģisks, vairāk psiholoģisks arguments – darot lietas kopā, stiprinās motivācija. Tāpēc daudzi izvēlas, piemēram, kopīgi sportot vai gatavoties maratonam. Tas ir ne tikai atbalsts, jo zinu – ka neesmu viens, bet papildus tam stiprinās arī atbildības sajūta – bez mana rožukroņa noslēpuma pietrūks būtiskas daļas visā kopīgajā lūgšanā.

(3) Trešais arguments, ir  pedagoģisks – tas palīdz ievadīt bērnus lūgšanā.  Rožukoroņa noslēpumu ļoti viegli ir pārveidot par ģimenes kopīgās lūgšanas praksi. Respektīvi, sākumā vecāki var  lūgties par bērnu (piem., pie viņa gultiņas), bet vēlāk jau lūgties to kopā ar bērniem. Un, ja paši bērni lūgsies, tad jau tie būs ļoti redzami augļi šai rožukroņa lūgšanai!

No vecāku atsauksmēm:

Ir ļoti nepieciešamas lūgšanas par bērniem, jauniešiem, par stiprām ģimenēm. Dzīvojam ļoti neviennozīmīgā laikā. Vēl jo vairā, ja tā lūgšanu grupa, tai ir LIELS spēks. Esmu par to pārliecinājusies.
Es ticu, ka rožukronis sasniegs daudz cilvēku sirdis un pārveidos dzīves.
Lai katru dienu viens otram sniedzam skaistas neredzamās garīgās rozes!

Labā Gana svētdienas skola bērniem

Sākot ar 21.oktobri, klosterī  atsāksies Labā Gana skola, uz kuru aicinām pašus mazākos – bērnus vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Nodarbības vadīs māsa Viktorija un māsa Inese, sadarbībā ar brīvprātīgajiem palīgiem. Tās notiks sestdienās no plkst. 10:30-11:30.(Pieteikšanās un sīkāka informācija – zvanot 22 019 867 m. Viktorijai)

Mīlēti. Izredzēti. Aicināti.

www.katolis.lv

 

22. – 24. septembrī māsu kalpoņu klosterī Ķīpsalā notika aicinājuma izzināšanas nedēļas nogale jauniešiem, kurā piedalījās ne tikai jaunieši no Rīgas, bet arī no Daugavpils, Jēkabpils, Bebrenes, Līvāniem, Jelgavas un Salaspils. Nedēļas nogales tēmu “Mīlēti. Izredzēti. Aicināti” jauniešiem palīdzēja labāk izprast bīskaps Viktors Stulpins un māsas kalpones.

 

Pirmajā konferences daļā bīskaps Viktors jauniešiem deva iespēju aizdomāties par to, kāda ir mūsu Dieva pieredze ikdienā – caur lūgšanu, klusumu, dabas skaistumu, ikdienas notikumiem un cilvēkiem. Lai atpazītu Dieva klātbūtni un darbību katru dienu, ir nepieciešams iet cauri ikdienai ar atvērtām acīm, jo Dievs runā uz mums un sniedz atbildes, var negaidītā veidā dot norādi, kā rīkoties tālāk. Svarīgi ir šīs lietas pamanīt un nenoraidīt. Tādēļ vakarā ir labi praktizēt atskatu uz aizvadīto dienu, pārdomāt, ko esmu piedzīvojis, pārdzīvojis, kādi jautājumi mani ir nodarbinājuši. Pārdomāt, ko Dievs caur to man ir vēlējies pateikt. Labs piemērs, kā atpazīt Dieva darbību manā dzīvē, ir Jaunava Marija, kura visus savas dzīves notikumus paturēja prātā un pārdomāja savā sirdī”. Tāpat arī bīskaps Viktors norādīja, ka svarīga loma aicinājuma atpazīšanas ceļā ir arī piedzīvotajām ciešanām, kuras, pareizi pieņemtas un izdzīvotas, attīra mūsu izpratni par Dievu, jo “ciešanas palīdz mums tuvoties patiesajam Dieva tēlam”. Nereti sava aicinājuma ceļā varam piedzīvot arī bailes. Uz bailēm bīskaps aicināja paraudzīties no citas perspektīvas –  kā tās mani var tuvināt Dievam.

 

Otrajā konferences daļā bīskaps skaidroja, ko aicinājuma izzināšanas ceļā nozīmē, ka esam Dieva mīlēti, izredzēti un aicināti.

“Zināmā mērā mūsu dzīve ir noslēpums arī mums katram, tas ir kaut kas īpašs priekš katra no mums. Un Dievs vēlas, lai mēs iesaistītos šajā pazīšanas procesā – lai mēs esam ne tikai ziņkārīgi novērotāji no malas, bet lai esam gatavi iet, meklēt, arī kļūdīties… un nebaidīties no kļūdām, bet atklāt, kāda ir Dieva griba attiecībā uz mani.” Izzināšanas ceļā būtiski ir ne tikai saprast, ka Dievs mani ir aicinājis līdzdarboties, bet arī atcerēties un paturēt prātā, ka svarīgi ir mīlēt arī sevi pašu, jo bez tā nav iespējama patiesa mīlestība uz Dievu un tuvāko. “Kad noticam Dieva mīlestībai, tam, ka Viņš mūs mīl, tad arī spējam atpazīt Dieva aicinājumu savai dzīvei, jo tad mēs sadzirdam Dievu un sadzirdam to, uz ko Viņš mūs ir aicinājis. Tad ar mīlestību varam arī atbildēt šim aicinājumam,” sacīja bīskaps.

 

Māsas Ineses Ievas konferencē bija iespēja palūkoties uz katra cilvēka aicinājumu plašākā perspektīvā, kā arī uzzināt par četriem svarīgākajiem principiem lēmumu pieņemšanas procesā. Pieņemot lēmumus, svarīgi ir ielūkoties ne tikai tajā, ko saka manas emocijas – tajās sajūtu dzīvību vai pilnīgu sastingumu, bet arī izmantot racionālos prāta apsvērumus, jo “lēmuma pieņemšanas procesā Dievs mūs nav atbrīvojis no prāta”, uzsvēra māsa Inese Ieva.

 

Svētdien jauniešiem bija iespēja pārdomāt Vissvētākās Jaunavas Marijas lomu un nozīmi aicinājuma izzināšanas ceļā. Lai sadzirdētu Dieva aicinājumu, ir jāieklausās Viņa Vārdā. Tā kā Marija ir visskaistākā Lectio Divina ikona, uzlūkojot viņas dzīvi, jauniešiem bija iespēja mācīties, kā dzīvot ar Dieva Vārdu ikdienā. “Marija pasludināšanas dienā mums atgādina, ka Dievs nāk pie cilvēka viņa ikdienā. Katrs vārds Bībelē ir man un par mani. Ir tikai jāiemācās klausīties. Kamēr manī nebūs šādas pārliecības, mana svēto Rakstu lasīšana būs abstrakta,” uzrunā jauniešiem uzsvēra māsa Zane.

 

Jaunieši labprāt izmantoja ne tikai iespēju aiziet uz grēksūdzi pie bīskapa, bet arī uzticēt Kungam savas vajadzības individuālā aizlūgšanā pie māsām. Bet viss nebija tik nopietni kā izklausās, jo netrūka arī jautrības un smieklu, un piedzīvojuma garšas. Īpaši, kad bija jādodas “Vārda medībās” pa Ķīpsalu vai jāsaprot, kurā brīdī jāmetas bēgt, jo “pakaļ dzenas vecmāmiņa”.

 

“Šajā nedēļas nogalē Dievs caur visu piedzīvoto atkal atgādināja, ka viņam ir konkrēti plāni attiecībā uz mums katru. Sapratu, ka lai šis Dieva plāns realizētos manā dzīvē un es spētu atrast sevi, man galvenokārt ir jācīnās par attiecībām ar Kungu. Jāveido sava dzīve uz tiem likumiem un vērtībām par kuriem lasu Viņa svētajā Vārdā (Bībelē). Dievs šajā nedēļas nogalē aicināja mani atjaunot attiecības ar Mariju. Bērnībā šīs attiecības man bija uzticības un uzticēšanās pilnas, bet ar laiku tas pazuda. Aicinājuma izzināšanas nedēļas nogalē es Mariju iepazinu no jauna. Uzrunāja tā realitāte, kuru Marija izdzīvoja savā ikdienā. Tas man ļāva saprast, ka viņa ir tuva arī man un no viņas varu mācīties, kā cīnīties ar grūtībām savā ikdienā. Spēcīgi uzrunāja arī doma, ka Dievam ir jāatdod pats labākais – jāattīsta savi talanti un prasmes pēc iespējas labāk, lai ar to varētu kalpot Kungam un tuvākajam,” – savā pieredzē par piedzīvoto liecina studente Agnese.

 

Kopumā izkristalizējās atziņa, ka jauniešiem ir svarīgi saprast ne tikai savas dzīves aicinājumu, bet arī to, uz ko Kungs viņus aicina ikdienā, kā arī saprast un atrast labāko veidu, kā garīgumu izdzīvot ikdienā.

Samuēla grupa – 2017./2018.gadā


Pieteikuma anketa šeit!

 

Samuēla grupa domāta jauniešiem (18-35 g.v.), kuri vēlas ieklausīties Dieva Vārdā un dzīvot saskaņā ar šo Vārdu savā dzīvē. Jaunieši veido mazās grupas (ne vairāk kā 8 cilvēki, atsevišķi puišiem un meitenēm), kuri, kopīgi tiekoties reizi mēnesī, cenšas izzināt Dieva gribu savai dzīvei (piem., dzīves aicinājuma – uz laulību, priesterību, konsekrēto dzīvi – izzināšana, karjeras vai citu svarīgu lēmumu pieņemšana).

 

Tas kļūst iespējams, pateicoties 4 balstiem: 

 • Dieva Vārdam  (Lectio Divina lūgšanas atklāšana un mācīšanās)
 • Euharistiskajai adorācijai
 • personīgajai garīgajai vadībai (to uzņemsies pr. Andris Kravalisun citi priesteri, kā arī māsas)
 • grupas jauniešu savstarpējam atbalstam, grupas sarunām.

Grupa sākas septembrī un norit līdz maijam. Vasaras mēnešos regulārās tikšanās nenotiek, bet tiek izdzīvotas rekolekcijas klusumā, savukārt pēdējā tikšanās notiek nākamā gada rudenī, lai izvērtētu gūtos augļus. Gada laikā jaunieši apņemas katru dienu veltīt noteiktu laiku personīgajai lūgšanai (katras tikšanās laikā saņemot Svēto Rakstu fragmentus Lectio Divina lūgšanai), kā arī – ierobežot TV, interneta lietošanu, tādā veidā veltot šo savas dzīves gadu, lai īpaši klausītos Dieva balsī.

Jaunieši, kuri izvēlas veltīt gadu Dievam, piedaloties Samuēla grupā:

 • meklē un iepazīst Dievu Lectio Divina lūgšanā un adorācijā,
 • katru dienu cenšas atrastu laiku lūgšanai un pārdomām par savu dzīvi,
 • ierobežo TV un internetam veltīto laiku,
 • saņem regulāru individuālo garīgo vadību,
 • iegūst jaunu pieredzi, daloties ar citiem jauniešiem un savstarpēji palīdzot izzināšanas ceļā!

 

Pirmā tikšanās:

30. septembrī Rīgā, māsu kalpoņu klosterī (Enkura ielā 9)

12:00 Grupas izveidošana, iepazīšanās

13:00 Euharistija

14:00  Ievads Lectio Divina lūgšanā

15:30  agape un sarunas

 

Pieteikšanās:

Lai pieteiktos dalībai Samuēla grupā, lūdzu, uzraksti pieteikuma vēstuli un nosūti mums elektroniski līdz 26. septembrim uz e-pastu:[email protected]

Vēstulē pastāsti par:

 • motivāciju, kāpēc vēlies piedalīties
 • nosauc svarīgākos jautājumus, kurus vēlies risināt savā garīgajā dzīvē grupā šī gada laikā
 • īsumā pastāsti savu dzīvesstāstu un savu ceļu pie Dieva


 

Kā atrast Enkura ielu?

Ieskaties šeit!

Dalības maksa

Dalība grupā ir bez maksas. Var paņemt līdzi kādu našķi agapei!

Uz tikšanos septembrī!

 

 

No 22.-24. septembrim klosterī notiks arī nedēļas nogales rekolekcijas tiem, kas vēlas izzināt aicinājumu un, iespējams, pievienoties Samuēla grupai. Pieteikšanās līdz 19. septembrim pa e-pastu: [email protected] (vietu skaits ir ierobežots).

 

 

 

 

 

 

 

Bildes no rekolekcijām Sarkaņos (26)>>

Samuēla gads jauniešu liecībās>>

Līdzāsgājēju gads: tiem, kuri domā par dzīvi kopienā >>

Vairāk par aicinājuma izzināšanu – “Aicinājums” >>

Ko jaunieši sagaida no Baznīcas >>