Vecāku rožukronis par bērniem

 

 

Maijā aprit septiņi mēneši, kopš vairākas ģimenes ir iesaistījušās Vecāku rožukronī par bērniem. Ģimeņu tikšanās Mātes dienā, 13. maijā, kas šogad zīmīgi sasaucās ar mūsu Debesu Mātes – Fatimas Rožukroņa Karalienes – atceri, bija skaista iespēja pateikties Dievam par visām žēlastībām, ar kurām Viņš ik dienas stiprina mūsu mīlestību.

Lai arī tikšanās laikā nebijām īpaši kuplā skaitā, tomēr piedzīvojām mūsu garīgo vienotību caur rožukroni! Paldies par kopīgo lūgšanu ģimenēs!

Liels prieks ir par vecāku liecībām, kas izskan pēc septiņu mēnešu ilgās rožukroņa lūgšanas pieredzes:

Paldies par šo laiku Vecāku rožukronī, tas izrādījās ļoti svētīgs lūgšanu veids. Nav nemaz tik viegli lūgties par bērniem, kas visu laiku kaitina un kaut ko prasa, savu vārdu tik ļoti pietrūkst. Ar rožukroni viss ir vienkāršāk! (Ieva)

 

Turpinu lūgties rožukroni par bērniem. Šajā laikā, kamēr to lūdzos, kaut kas pozitīvā ziņā ir mainījies arī manos bērnos, noteikti arī rožukroņa lūgšanai ir bijis kāds nopelns tajā. (Baiba)

 

Mūsu ģimenei šajā laikā ir gājis kā “pa kalniem un lejām”. Tas nebija viegli – atcerēties par lūgšanu. Tomēr tieši tāpēc piedzīvojām, kā tā mūs satur kopā. To bija ļoti svētīgi izjust. Turpināsim lūgties! (Linda)

 

Mēs rožukroņa noslēpumu lūdzamies katru rītu kopīgi mašīnā un tas palīdz uzturēt labu gaisotni saspringtos darbdienu rītos! (Anna)

 

Kad vārdu nav, kad nav nekā – lūdzoties rožukroni viss pāriet, atjaunojas, sakārtojas. Pastāvīgi lūdzoties rožukroni, es varu dzīvot. “Esi sveicināta…” jau atpestī no mokām, no raizēm, no visa… Dievs gan ir brīnišķīgs, Viņš zina, kā ieviest kārtību.  (..) Rožukronis un vēršanās pie Dievamātes ir ikdienas sauciens uz Dievu, uz Jēzu, uz Svēto Garu, uz Mariju. (Eva)

 

“Vecāku rožukronis par bērniem” – tā ir kopīga lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu tieši savu bērnu nodomā. To var darīt jebkurā laikā. Katra ģimene saņem vienu nodomu (rakstot [email protected]), ko var lūgties noteiktu laiku vai arī paliekot lūgšanu kopienā ilgstoši. Noslēpumi tiks arī mainīti lūdzēju starpā (13. oktobrī).

Vairāk >>

Lūgšana par ģimenēm – Mātes dienā

 

Maija otrā svētdiena (13. maijs), kurā īpašā veidā izsakām pateicību mūsu mammām, šogad sasaucas ar Fatimas Dievmātes piemiņas dienu. Mūsuprāt, tā ir brīnišķīga sakritība, lai šajā skaistajā dienā ar Dievmātes aizbildniecību īpašā veidā lūgtos par mīlestības pavasari ģimenēs!

Lūgšanu dienā aicināts piedalīties ikviens! Priecāsimies jo īpaši par ģimenēm, kuras jau ir iesaistījušās (vai to vēlētos) Vecāku rožukronī par bērniem – tā būs skaista iespēja satikt vienam otru, kā arī mainīties ar Rožukroņa noslēpumiem. Mūsu visu vienotība lūgšanā – būs arī kā dāvana mūsu Debesu Mātei, kas vienmēr ir blakus, kad ņemam rokā rožukroni!

Tikšanās programma:

14:00 Rožukronis par bērniem

15:00 Svētā Mise

Noslēgumā: aizlūgšana un svētība māmiņām

Sadraudzība klostera dārzā

 

 

 

 

Priecāsimies, ja apstiprināsiet savu klātbūtni pa tel 27 868 494 vai e-pastā: [email protected] Tikšanās laikā mēs parūpēsimies arī par mazuļu pieskatīšanu! 🙂

 

 

Dievmātes godināšana maijā ir sena tradīcija, kuras pirmsākumi tiek saistīti ar jezuītiem – tēvs o. Ansolani (1713) Neapolē iesāka katru maija vakaru rīkot koncertus Dievmātes godam, kuru noslēgumā bija svētība ar Vissvētāko Sakramentu. XVIII gs. jezuīti izdeva arī vairākas brošūras, kas palīdzēja izplatīties maija dievkalpojumu kārtībai, ko veidoja dziesmas, lūgšanas, kā arī “garīgo ziedu” (labo darbu) dāvāšana Dievmātei.

Tomēr Marijas godināšanas tradīcijas – ziedu vainagu vīšana un viņas altāru rotāšana ar pavasara ziediem ir vēl senāka tradīcija, ko saista gan ar dominikāņiem (svētīgais Henriks Suzo (+ 1366), gan franciskāņiem (1692. gadā kapucīnu tēvs Laurencijs Schmeffi izdeva pirmo dziesmu krājumu ar maija dziesmām Marijai).

Vēlāk maija dievkalpojumu tradīciju attīstīja arī lielais Marijas godinātājs sv. Alfons Liguri (+ 1787), sv. Jānis Bosko (+1888), kurš aicināja savus zēnus rotāt Marijas altārīšus, kas toreiz atradās katrā guļamistabā, izsludinot konkursu par skaistāko no tiem. Maija dievkalpojumu tradīciju atbalstīja arī vairāki pāvesti: Pijs VII piešķīra ar tiem sistītu atlaidu žēlastību, savukārt Pijs XII vairākkārt aicināja lūgties, lai ar Marijas aizbildniecību tiktu izbeigts II Pasaules karš.

 

Raidījumā “Es ticu” tiek skaidrota Rožukroņa lūgšanas struktūra un kārtība, kādā var to lūgties.

Noslēgusies Labā Gana ekspedīcija

 

Ar prieka pilnām sirdīm atgriezāmies no jauniešu ekspedīcijas Labā Gana svētdienā (22.aprīlī). Daudz iespaidu, pārdomu, jaunu iedrošinājumu iet tālāk kopā ar jauniešiem, lai atbalstītu viņus aicinājuma ceļā.

Priesteris Ilmārs Tolstovs, Kristus Karaļa baznīcas prāvests, kuram pateicoties varējām piedzīvot draudzes viesmīlību, atzina:

Tā bija īpaša žēlastība Labā Gana svētdienā piedzīvot Arhibīskapu kā diecēzes un draudzes ganu. Jauniešu klātbūtne man atgādināja, ka aicinājums vienmēr ir saistīts ar jaunību, jo Dievā mēs vienmēr esam jauni! Turklāt, aicinājums vienlaikus ir arī izaicinājums mums katram uz kaut ko jaunu!

Sirsnīgs paldies visiem, kuri mūs atbalstīja, kopīgi līdzdarbojoties šajā notikumā! Paldies Samuēla grupas jauniešiem par palīdzību – gan organizatoriskajā procesā, gan Svētās Mises liturģijā un skaistās mūzikas radīšanā!

 

 

Gunas skaistās bildes (48) var aplūkot šeit >>

Dalībnieku atsauksmes >>