Konsekrētās dzīves diena

Nāc, pievienojies mūsu lūgšanai kopā ar (un par) konsekrētajiem bārļiem un māsām Rīgā sv. Jēkaba katedrālē:

18:00 Vesperes
18:30 Svētā Mise, ko celebrēs V.E. bīskaps Viktors Stulpins. 

Konsekrēto personu svētsolījumu atjaunošana.
Liecības no Pasaules Jauniešu dienām Panamā.

Konsekrētās dzīves dienu pēc sv. Jāņa Pāvila II iniciatīvas sāka svinēt 1997.gadā kā lūgšanas dienu par konsekrētajām personām. Svinot to Kunga prezentācijas svētnīcā svētkos jeb Sveču dienā (2.februārī), tā ir atgādinājums, ka konsekrētie ir aicināti būt par Kristus gaismas atspīdumu visiem cilvēkiem.

Visi mīļi aicināti!
www.konsekretie.lv  

Trešo reizi Adventa rekolekcijas bērniem

Priecājamies, ka arī šogad varējām mūsu klosterī uzņemt gandrīz 50 bērnus, kuri piedalījās Adventa rekolekcijās. Šoreiz tās notika 22.decembrī. Vairāki no bērniem pie mums bija pirmo reizi, bet citiem jau šīs rekolekcijas ir labi zināmas. Šajā reizē vadījāmies pēc nu jau ierastās kārtības – stāsts par mazā Jēzus ienākšanu pasaulē, īsa katehēze – šoreiz par tradīciju dalīties ar oblātēm un pēc tam – aptuveni stundu iespēja darboties dažādās darbnīcās. Līdzās zināmajām darbnīcām šogad pirmo reizi bija iespēja piedalīties filca darbnīcā. Nelielam cienastam sekoja svētā bīskapa Nikolaja apciemojums. Pēc draudzīgām sarunām viņš izdalīja dāvanas un sniedza katram bērnam svētību! Prieks bija redzēt uzticības pilnās bērnu acis, tuvojoties šim neparastajam viesim.

Rekolekciju kulminācija bija Sv. Mise, kuru celebrēja pr. Arnis Maziļevkis. Tik neparasti bija redzēt mūsu kapelā veselus četrus brašus ministrantus. Prieks, ka bērni aktīvi piedalījās arī liturģijā, atbildēja uz priestera uzdotajiem jautājumiem, izteica savas lūgšanas un aizņēma vislabākās vietas – vistuvāk altārim, lai arī uz grīdas!

Milzīgs paldies uzticamajiem brīvprātīgiem, kā arī tiem, kuri mūsu darbu ar bērniem atbalsta finansiāli! Bez jums šī diena noteikti nebūtu izdevusies tāda, kāda tā bija. Priecājamies, ka piedalījās ne tikai rīdzinieki, bet arī ģimenes no citām vietām Latvijā, piemēram, Balviem un Limbažiem!

Lūgsim, lai Kungs dāvā mums iespēju arī turpmāk kalpot Viņam vismazākajos!