Ābeļziedainais klusums

13064593_1245461925466235_7437548097964424058_oLaikā, kad Baznīca svinēja Svētā Gara nosūtīšanas svētkus, bet Latgales ābeles, pasakai līdzīgi, rotājās ziedu baltumā, Samuēla grupas jaunieši ar klusuma rekolekcijām noslēdza savu īpašo – dzīves aicinājuma izzināšanai veltīto gadu.

Ar dažādiem jautājumiem sirdī Samuēla gadu pērnā gada septembrī uzsāka vairāk kā divdesmit jauniešu. Pieredze Dievā un garīgajā dzīvē katram no viņiem bija atšķirīga, bet visus vienoja vienas pārdomas – kāds ir mans aicinājums? Un šis jautājums mūs pavadīja arī rekolekciju laikā Viļānos, tēvu mariāņu klosterī, piedzīvojot šīs vietas īpašo svētību un Marijas aizbildniecību.

 

13227690_1245460718799689_8300773118457430247_o


 

Skaisti, ka pārdomu dienas iesākās tieši 13.maijā, kad Viļānu baznīcā svinīgi tiek godināta Fatimas Dievmāte – šogad atzīmējot 99 gadskārtu kopš viņas pirmās parādīšanās Fatimā, kā arī 35 gadu atceri atentātam pret svēto pāvestu Jāni Pāvilu II. Turklāt Viļānos šajā dienā tiek pieminēta Brīnumainā Krusta pasargāšanu no uguns liesmām 1922. gada 13.maija baznīcas ugunsgrēkā.

 

13255957_1245461862132908_5200726287828360200_n
 

Visas šīs daudzās sakritības mums lika dziļāk raudzīties uz notikumiem, kas bieži ir veids, kā Dievs runā ar mums, atklājot savu gribu. Jautājums par Dieva gribas atklāšanu savai dzīvei ir arī Samuēla grupas galvenais vadmotīvs, kas pavada jauniešus visa gada  garumā. Kāda meitene gada noslēgumā atzina:

“Es nonācu pie lēmuma pieteikties Samuēla grupai brīdī, kad savā dzīvē vairs nespēju turpināt pildīt savu gribu”.

Vēl cita dalījās ar pavisam nejaušu nokļūšanu samuēļu pulkā – draudzenes pierunāta, kopā ar viņu sākusi nākt uz tikšanās reizēm, bet ar katru reizi atklājusi, ka arvien vairāk un vairāk viņu personīgi sāk uzrunāt Dieva Vārds. “Īstajā laikā” – tas caurvij daudzas liecības.  Viena no dalībniecēm atzina pēc rekolekcijām:

“Tikai tagad arī no malas varu redzēt, cik ļoti īstajā laikā bija šīs rekolekcijas (..) kā “stop” ceļazīme jeb kā pagrieziena ceļazīme. Ja tās nebūtu – nevar zināt, kādā kraujā varētu ievelties vai kādā grāvī iebraukt.”

Piecu dienu laikā klusumā jaunieši lūdzās ar Svētajiem Rakstiem (Lectio Divina lūgšana veido Samuēla gada garīgo pamatu), pārdomājot svētā Pētera aicinājumu sekot Jēzum un atrodot tajā pamudinājumu savām dzīves izvēlēm. Liels atbalsts bija tēvu mariāņu lielā viesmīlība, kalpošana ar Sakramentiem, plaši atvērtās sirds un mājas durvis. Savā liecībā kāda no rekolekciju dalībniecēm raksta:

“Šeit piedzīvoju ticības stiprinājumu – jaunus Vasarassvētkus. Un piedzīvot šādus mirkļus ir tā vērts!”

 

13220603_1245461308799630_4218390268927582098_o

13220607_1245461765466251_8922859140374072390_o


 

Tā kā rekolekcijas notika Vasarassvētku laikā, neiztrūkstošs bija tradicionālais (jau ceturto gadu) samuēļu svētceļojums pie Sarkaņu Dievmātes, kur pavadījām svētku vigīlijas nakti lūgšanā un dziesmu skaistumā. Tur satikām arī Rēzeknes-Aglonas diecēzes ganu – bīskapu J. Buli, kurš personīgi uzrunāja jauniešus, iedrošinot uzdot jautājumus Dievam. Atceroties saņemtās žēlastības, gribētos, kaut vairāk cilvēku atklātu Sarkaņus, šo īpašo svētvietu, kluso Marijas namu, kas pazemīgi paslēpies kā “dārga pērle” lauku neskartībā! Kaut vairāk mūsos būtu ilgas tuvoties Dieva žēlastības avotiem, atjaunojoties garīgajai kustībai – svētceļojumiem uz Sarkaņu svētnīcu Vasarassvētkos!

Samuēla grupu apciemoja arī mūsu garīgais vadītājs pr. Andris Kravalis no Rīgas, lai uzrunātu ar iedvesmojošu lekciju par Dieva žēlsirdību, kas atklājas Sakramentos, īpaši – Euharistijā un Grēksūdzē. Dieva žēlsirdību ļoti spēcīgi piedzīvojām šeit, Viļānos, kur balto torņu zvani par to nemitīgi atgādināja, kur vairākas reizes dienā pulcējāmies uz lūgšanu Sveču kapelā – Žēlsirdīgā Jēzus acu priekšā, savukārt, izejot caur Jubilejas durvīm, ik dienas varējām saņemt pilnu atlaidu dāvanu!

 

13235165_1245460655466362_8641675375671991147_o


 

Žēlsirdības gada samuēļi – tā, beidzoties rekolekcijām, jaunieši paši sevi nodēvēja. Šķiet, katrs bija piedzīvojis kaut ko no tās pieredzes, uz kuru mūs savā vēstījumā Jauniešu dienām aicina pāvests Francisks:

Nebaidieties ieskatīties Viņam acīs, kas ir pilnas bezgalīgas mīlestības pret jums. Atverieties Jēzus žēlsirdīgajam skatienam, kas ir gatavs piedot katru grēku. Viņa skatiens var mainīt jūsu dzīves un dziedināt jūsu dvēseļu ievainojumus. Viņa acis var remdēt slāpes, kas mājo dziļi jūsu jaunajās sirdīs, slāpes pēc mīlestības, miera, prieka un pēc patiesas laimes. Nācies pie Viņa un nebīstieties! Nāciet pie Viņa un no savas sirds dziļumiem sakiet: “Jēzu, es uzticos Tev!” Ļaujiet, lai jums pieskaras viņa neierobežotā žēlsirdība.

Dievs vēlas, lai mēs būtu laimīgi. Ja vēlies apzināti meklēt ceļu, kas ved uz Tavu laimi, uz Tavu aicinājumu – vari pievienoties jaunajai Samuēla grupai, kas sāksies 24.septembrī.

 

 

 

 

13235618_1245461008799660_5335673199148333124_o


 

No jauniešu liecībām:

 

“Tiešām ar lielu pateicību atceros Viļānus, kopā ar Dievu (un reizē arī kopā vienam ar otru) pavadīto laiku. Tas tiešām bija kā laiks Svētā Gara slimnīcā, kurā Viņš parādīja, kā būtu labi turpmāk dzīvot un no kā būtu labi izvairīties.”

 

13220566_1245461192132975_5988950991032472519_o

 

“Mans ceļš Samuēla grupā iesākās visnotaļ interesanti, jo man bija tik daudz pretrunu. Ieraugot, kas ir jāuzņemas un no kā jāatsakās, likās neiespējami ikdienas pienākumu dēļ. Jāteic paldies māsai Inesei Ievai un Dievam par labo humora izjūtu, ka Samuēla grupā tomēr nonācu, ar jau viegli atspēkotām pretrunām, rakstot pieteikuma anketu divas reizes uzsākās mans Samuēla gads.

 
Dievam viss ir iespējams un Viņš zina, kas Viņa bērniem vajadzīgs. Jo manā dzīvē daudzās lietās bija neskaidrības – darbs, mācības, ģimene, bija pilnīgs haoss, nespēju atdalīt, kas ir kas un kur nu vēl atrast atbildes, pa kuru ceļu iet. Sirdī ļoti vēlējos spēt atrast laiku, kuru veltīt Dievam, sarunāties ar Viņu, vairāk lūgties, rast atbildes, bet nezināju kā to realizēt? Samuēla gads tam ir lieliska iespēja ar īpašo Lectio Divina – Dieva Vārdu katru dienu. Lai arī vēl ir pagājuši tikai deviņi mēneši no Samuēla gada, augļu jau ir daudz un līdz šim brīdim ir noiets ļoti labs ceļa posms tuvāk Mīlestībai.
 
Kas meklē, tas atradīs – lielākā mana vēlme bija saprast, kāds ir mans ikdienas dzīves aicinājums tajās vietās, kurās tieku dzīvē likta. Pārmaiņas, kuras veiktas mācību izvēlē, pārbaudījumi darbos, ģimenē, attiecības ar līdzcilvēkiem, Dievs ikkatrā lietā mainīja manu sirds nostāju, maziem, saudzīgiem solīšiem, ar lielu pacietību un bez jebkāda haosa, katru problēmu risinot savā laikā, Dievs paņēma prom visu ar ko biju apkrāvusies, neredzot patieso mīlestības ceļu, atverot sirds mīlestības acis. Bet cīņa un grūtības arī bija daudz, bez tām neiztikt. No tām nav jābaidās, jo tieši caur tām var gūt lielākos augļus. Dievs atver mūsu sirds kapus, dziedinot visu, kas sāp. Dievs ļauj mums krist, lai no jauna atkal celtos un iemīlētos vēl stiprāk. Jūtos brīva un mīlēta. Ļauj Dievam sevi pārsteigt.”

IMG_0101

 

“Pateicība Dievam par Žēlastībām bagāto rekolekciju laiku! Saprotu, ka viss, kā es varu pagodināt mūsu Kungu ir ar visu savu nespēku, ar savu lielo neko. Es lūdzu – uzlūko, Kungs, manu sirdi un visu, visu, kas ir ar mani. Tad arī sadzirdēju vārdus „ Seko Man”. Mana mazā sirds bija tik lieliski sagatavota patiesā pazemībā, lai es spētu sadzirdēt mūsu Kungu. Jēzus ir manas dvēseles Ārsts, kurš mani dziedina no manis pašas. Tikai Jēzus Mīlestība var teikt, ka man vairs nav jāseko bailēm, bezcerībai. Es esmu smiltis vien bez Tevis, Jēzu!

Pateicība, ka esmu ieguvusi jaunu Dieva Vārda lasīšanas garšu. Pārsteidzošā veidā ir mainījušies mani priekšstati par Mariju. Manu agrāko mīlestību pret Mariju ir nomainījusi jauna atziņa. Saprotu, ka Marija nevēlas, lai tik daudz kā agrāk raugos uz viņu. Marija vēlas, lai es raugos tikai uz Jēzu, lai klausos tikai Viņa sacītajā Vārdā. Ir tāda sajūta, it kā es piedzīvotu Marijas pazemību, kura visu manu sirdi nes pie Jēzus, pati vēlēdamās palikt nemanāma. Tikai Jēzus Vārds ir pestījošs.
Cik neticami liela Dāvana ir rekolekciju laiks!”
Notikumu kalendārs
 janvāris 2023
MTWTFSS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
T. Honorāta vārdi:
„Cilvēks, kuram ir dzīva ticība un dedzīga mīlestība, visur saskata Dieva mīlestību, Viņa spēku un gudrību.”
Sv. Francisks:

“Mēs esam solījuši lielas lietas, un vēl lielākas ir solītas mums; pildīsim vienas un ilgosimies pēc otrām. Bauda ir īsa, bet sods mūžīgs; ciešanas ir nelielas, bet godība nebeidzama; daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu, atmaksa ir visiem.”– Toms no Čelano, Dzīves apraksts, II (2C 191)