Mīļais Dievs, paldies par visu!


“Vecāku rožukronis par bērniem” – tā ir kopīga lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu savu bērnu nodomā. Šī iniciatīva aizsākās oktobrī pirms pieciem gadiem, svinot Fatimas Dievmātes, Rožukroņa Karalienes, atklāsmju 100. gadadienu, un šobrīd Vecāku rožukronis pulcē jau gandrīz 40 ģimenes.Svinot šī mazā “piecgadnieka” – vecāku rožukroņa kopības – dzimšanas dienu, 9. oktobrī māsu kalpoņu klosterī bija pulcējušās daudzas ģimenes kopā ar bērniem, starp kuriem bija arī “piecgadnieki”, kas pa šo laiku auguši vecāku lūgšanas pavadīti. Vairāki bērniņi nākuši pasaulē piecu gadu laikā – arī viņi tagad mācās no saviem vecākiem lūgties.

Pateicība kā galvenais vadmotīvs caurvija Euharistiju, kuru celebrēja pr. Modris Lācis, bērnu iemīļotais priesteris, kurš vairākkārt kalpojis ģimenēm māsu kalpoņu klosterī aizvadīto gadu laikā. Pēc Svētās Mises notika svētku sadraudzība, kuras laikā, blakus citām radošām darbnīcām, vecāki un bērni veidoja kopīgu “pateicības koku”, izsakot gan savstarpēju “paldies”, gan pateicoties Dievam par saņemtajām žēlastībām.Dieva Vārds, kurš vadīja mūs šajā svētdienā, bija par desmit spitālīgajiem (sal. Lk 17, 11-19), no kuriem viens piedzīvoja lielāku žēlastību nekā miesas veselība – sajuta pateicību un atgriezās pie Jēzus, piedzīvojot arī dvēseles dziedināšanu! Vārds “pateicos” (gr. ευχαριστώ) ir tas pats, kurā mēs saucam Euharistiju – slavas un pateicības upuri. Apustulis Pāvils to dod kā vienu no garīgās dzīves svarīgākajiem padomiem, tā noslēdzot savu vissenāk datēto vēstuli Tesalonikas draudzei: “Pateicieties Dievam par visu, jo tāda attiecībā uz jums ir Dieva griba” (1 Tes 5, 18).

Pateicība ir brīnišķīga augsne tam, lai ģimenē veidotos sirsnīgas attiecības un bērni varētu augt droši un laimīgi. Tikšanās laikā aizkustinoši bija vērot, kā kopīgi veidotajā “pateicības kokā” iemirdzas bērnu rakstītās pateicības vecākiem – tētiem, mammām. Arī vecākiem ir svarīgi atpazīt lietas, par ko viņi ir pateicīgi saviem bērniem – prasīgākajiem un, iespējams, pašiem svarīgākajiem mūsu dzīves skolotājiem.

Kāda mamma raksta: “Mūsu mīļais bērns! Pateicos Dievam, ka varu Tevi pazīt… caur Tevi uzzināju, kā ir būt maziņam. Īstenībā pat nezinu, ar kuru vēl citu man dzīvē būtu tik tuvas attiecības, tik daudz kopā pavadītu stundu! Pateicība par prieku, ko ienesi mūsu mājās!”


Vecāki dalījās ar pieredzēm, kā viņi lūdzas savās ģimenēs. Nereti tas notiek pie bērnu gultiņas, “ieaužot” rožukroņa lūgšanu dziesmiņā pirms miega. Zīmīgi, ka lūgšanai, lai arī tās sākums mēdz būt mazs un nenozīmīgs, piemīt milzu spēks – lūgšana plešas plašumā, pārveidojot mūs pašus un mūsu ģimenes, un spēj apņemt visu pasauli. Kā burtisks pierādījums tam ir kādas mammas stāstītais par dēliņu, kuram patlaban ļoti interesē ģeogrāfija un valstu karogi. Tāpēc viņš, kad piedalās rožukroņa lūgšanā, lūdzas “Esi sveicināta…” par katru valsti, ko spēj izburtot savā ģeogrāfijas atlantā! Arī mūsu visu kopīgajā “pateicības kokā”, ko veidojām, iekarinot koka zaros savas pateicības un lūgumus, varēja lasīt kādas mazas rokas rakstītu lūgšanu: “Mīļo Diev, lūdzu, lai Ukrainā beidzas karš, lai beidzas visas slimības!”Šajos piecos gados piedzīvoti daudzi Dieva gādības brīnumi. No kādas vairāku bērnu māmiņas liecības:

“Esmu pateicīga, ka varu būt šajā rožukroņa lūgšanas saimē. Jāatzīstas, ir bijušas dienas, kad esmu izlaidusi lūgšanu, jo vienkārši vakarā “nolūzu”. Šobrīd cenšos ieviest tradīciju rožukroņa lūgšanu skaitīt no rīta vai dienas pirmajā pusē. Man šī lūgšana ir svarīga, jo pēdējos gados, dzīvojot tālu no baznīcas, lūgšanas praktizēšana ikdienā slīdēja pamazām no rokām ārā, bet piederība kādai grupai ļauj atrast spēku un motivāciju lūgties ikdienā, it īpaši, ja tas ir bērnu nodomā. Dzīvē redzu, ka bērni ņem piemēru no vecākiem, arī vērtības viņi pārņem no mums.”

Pārsvarā tās ir mammas, kas ienes mājās šo vienkāršo ikdienas lūgšanu, bet priecājamies arī par tēviem, kas piedalījās mūsu tikšanās reizē. Šādas satikšanās ģimenēm tiek organizētas māsu kalpoņu klosterī divas reizes gadā. Tajās ģimenes apmainās ar noslēpumiem un dalās ar citiem savā lūgšanas pieredzē, kas bieži ir tālu no “perfektuma” dēļ noguruma un vecāku daudzajiem pienākumiem. Bet tieši šīs godīgās lūgšanas pieredzes ir tik liels savstarpējs stiprinājums ticībā!Vecāku rožukroņa lūgšanai par saviem bērniem var pievienoties, rakstot māsām kalponēm ([email protected]). Nākamā  ģimeņu tikšanās notiks 13. maijā, Fatimas Dievmātes svētkos. Viņai, Rožukroņa Karalienei un Ģimeņu Karalienei, no sirds uzticam visas ģimenes, kuras šajos gados ir bijušas kopā ar mums un turpina būt lūgšanā!

Rožukroņa mēnesī – vecāku lūgšana par bērniem“Vecāku rožukronis par bērniem” – tā ir kopīga lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu savu bērnu nodomā. Šobrīd tajā iesaistījušās gandrīz 40 ģimenes.

Kārtējā ģimeņu satikšanās notiks 9. oktobrī māsu kalpoņu klosterī Ķīpsalā, lai kopīgi svinētu piecu gadu kopīgas lūgšanas atceri! Šī iniciatīva dzima Fatimas Dievmātes atklāsmju 100 gadadienā – 2017. gada oktobrī. Tagad, piecus gadus vēlāk, nāksim pie Kunga, lai atdodu Viņam godu un pateicību par to, kā Viņš ir vadījis un sargājis mūsu ģimenes, kurās pa šo laiku bērnu pulciņš ir pieaudzis un tie ir krietni paaugušies. Mēs nāksim, lai ar mīlestību teiktu paldies arī mūsu Mātei Marijai, Rožukroņa Karalienei, uzticot viņai arī turpmāk mūsu vistuvākos!Ikviens ir aicināts pievienoties kopīgai lūgšanai! Svēto Misi ģimeņu nodomā plkst. 15:00 svinēs pr. Modris Lācis. Pēc tās ģimenes saņems jaunos rožukroņa noslēpumus un pulcēsies uz svētku agapi un sadraudzību!

Lūdzam iepriekš apstiprināt dalību, rakstot uz [email protected] līdz 5. oktobrim.


Ak, Marija, Dieva Māte un mūsu Māte, mēs šajā bēdu stundā steidzamies pie tevis. Tu esi Māte, tu mūs mīli un pazīsti: tev nekas nav apslēpts no tā, kas rūp mūsu sirdij. Žēlsirdības Māte, mēs daudzreiz pieredzējām tavu gādības pilno maigumu, tavu klātbūtni, kas nes mieru, jo tu vienmēr mūs vadi pie Jēzus, Miera Karaļa.

(Veltīšanās akts Jaunavas Marijas Bezvainīgajai Sirdij, 2022.gada 25.martā)


“Vecāku rožukronis par bērniem” ir lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu tieši savu bērnu nodomā. To var darīt jebkurā laikā. Katra ģimene saņem vienu nodomu (rakstot [email protected]), ko var lūgties noteiktu laiku vai arī paliekot lūgšanu kopienā ilgstoši. Noslēpumi tiek mainīti divas reizes gadā.


Samuēla grupas sākums – 25.septembrī


Pieteikuma anketa šeit!

Lai pieteiktos dalībai Samuēla grupā, lūdzu, uzraksti pieteikuma anketu un nosūti elektroniski līdz 21. septembrim uz e-pastu: [email protected]


Samuēla grupa domāta jauniešiem (18-35 g.v.), kuri vēlas ieklausīties Dieva Vārdā un dzīvot saskaņā ar šo Vārdu savā dzīvē. Tiekoties reizi mēnesī, jaunieši cenšas izzināt Dieva gribu savai dzīvei (piem., dzīves aicinājuma – uz laulību, priesterību, konsekrēto dzīvi – izzināšana, karjeras vai citu svarīgu lēmumu pieņemšana).

Tas kļūst iespējams, pateicoties 4 balstiem:

1. Dieva Vārdam  (Lectio Divina lūgšanas atklāšana un mācīšanās)

2. Euharistiskajai adorācijai

3. personīgajai garīgajai vadībai (to uzņemsies vairāki priesteri, kā arī māsas)

4. grupas jauniešu savstarpējam atbalstam, grupas sarunām.


Grupa sākas septembrī un norit līdz maijam. Vasaras mēnešos regulārās tikšanās nenotiek, bet tiek izdzīvotas rekolekcijas klusumā, savukārt pēdējā tikšanās notiek nākamā gada rudenī, lai izvērtētu gūtos augļus. Gada laikā jaunieši apņemas katru dienu veltīt noteiktu laiku personīgajai lūgšanai (katras tikšanās laikā saņemot Svēto Rakstu fragmentus Lectio Divina lūgšanai), kā arī – ierobežo interneta lietošanu, tādā veidā veltot šo savas dzīves gadu, lai īpaši klausītos Dieva balsī. Tā ir jauna pieredze, ko jaunieši iegūst savstarpēji daloties un palīdzot izzināšanas ceļā!


Pirmā tikšanās:

25. septembrī Rīgā, māsu kalpoņu klosterī (Enkura ielā 9) plkst. 12:00

Pieteikšanās:

Lai pieteiktos dalībai Samuēla grupā, lūdzu, uzraksti pieteikuma anketu un nosūti elektroniski līdz 21. septembrim uz e-pastu: [email protected]


Kā atrast Enkura ielu?

Ieskaties šeit!

Dalības maksa

Dalība grupā ir bez maksas. Var paņemt līdzi kādu našķi agapei!

Uz tikšanos septembrī!