Vecāku rožukronis par bērniem

“Vecāku rožukronis par bērniem” – tā ir kopīga lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu savu bērnu nodomā. Šobrīd tajā iesaistījušās vairāk kā 30 ģimenes, un oktobrī aprit jau četri gadi kopš tās sākuma – Fatimas Dievmātes atklāsmju 100. gadadienā.

Aicinām pievienoties lūgšanai un ielūdzam uz Svēto Misi ģimeņu nodomā, ko 3. oktobrī (svētdien), plkst. 15:00 svinēs pr. Modris Lācis. Mūs šajā svētdienā vadīs brīnišķīgi Evaņģēlija vārdi: 

“Laidiet bērnus pie Manis” (Mk 10, 14).

Pēc Svētās Mises un rožukroņa noslēpumu saņemšanas – sadraudzība un agape* (uz to var paņemt līdzi nelielu cienastu).

* Tikšanās notiks, ņemot vērā tā brīža epidemioloģiskos ierobežojumus.


Uzzināt vairāk par šo iniciatīvu un saņemt savu rožukroņa noslēpumu ģimenei var, rakstot uz e-pastu: [email protected]


Daži cilvēki nevēlas pieņemt zāles, lai gan tās varētu dziedināt, un sauc tās par bezjēdzīgām. Rožukronis ir tieši tādas zāles, kas dziedina lielu daļu bezjēdzības. Jūs varat tās saukt par garīgo homeopātiju, ja vēlaties. Daudzi lepnie gari ar rožukroņa palīdzību ir kļuvuši pazemīgi, daudzi iedomīgie – pacietīgi. Izvēlīgās un šaubīgās dvēsles ir kļuvušas stipras, izklaidīgās – atkal sakopotas. Dievs ir izvēlējies šīs pasaules mazās lietas, lai uzvarētu varenos. (arhibīskaps W.B. Ullathorne)


“Vecāku rožukronis par bērniem” ir lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu tieši savu bērnu nodomā. To var darīt jebkurā laikā. Katra ģimene saņem vienu nodomu (rakstot [email protected]), ko var lūgties noteiktu laiku vai arī paliekot lūgšanu kopienā ilgstoši. Noslēpumi tiek mainīti divas reizes gadā.


Šāda lūgšana ir plaši pazīstama Polijā un arī citviet pasaulē – māsas kalpones, strādājot skolās un bērnudārzos, bieži tajā iesaista bērnu vecākus. Mēs ceram, ka arī Latvijā tā nesīs lielus augļus, jo īpaši tad – ja ģimenēs lūgsies kopīgi!

Raidījumā “Es ticu” tiek skaidrota Rožukroņa lūgšanas struktūra un kārtība, kādā var to lūgties.


Kāpēc lūgties kopīgi?


(1) Vispirms, kopīga lūgšana ir Jēzus vēlēšanās un ieteikums mums: “Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” (Mt 18, 19-20)
Protams, ka mēs visu (vai daudz ko) varam darīt paši un individuāli. Arī lūgt Dievu, ko uzskatām varbūt par “vispersoniskāko” jomu mūsu dzīvē. Tomēr Jēzus runā par citu principu, kas darbojas Debesu Valstībā – par kopību. Tas ir pilnīgs pretstats mūsdienu “individuālisma mentalitātei”. Skatoties plašāk, mēs varam tikt pestīti tikai kopā ar citiem. Kopienā. Baznīcā. Tāpēc mēs mācāmies dzīvot un arī lūgties kā kopiena.


(2) Otrs, mazāk teoloģisks, vairāk psiholoģisks arguments – darot lietas kopā, stiprinās motivācija. Tāpēc daudzi izvēlas, piemēram, kopīgi sportot vai gatavoties maratonam. Tas ir ne tikai atbalsts, jo zinu – ka neesmu viens, bet papildus tam stiprinās arī atbildības sajūta – bez mana rožukroņa noslēpuma pietrūks būtiskas daļas visā kopīgajā lūgšanā.


(3) Trešais arguments, ir  pedagoģisks – tas palīdz ievadīt bērnus lūgšanā. Rožukoroņa noslēpumu ļoti viegli ir pārveidot par ģimenes kopīgās lūgšanas praksi. Respektīvi, sākumā vecāki var  lūgties par bērnu (piem., pie viņa gultiņas), bet vēlāk jau lūgties to kopā ar bērniem. Un, ja paši bērni lūgsies, tad jau tie būs ļoti redzami augļi šai rožukroņa lūgšanai!  


No vecāku atsauksmēm:


Ir ļoti nepieciešamas lūgšanas par bērniem, jauniešiem, par stiprām ģimenēm. Dzīvojam ļoti neviennozīmīgā laikā. Vēl jo vairā, ja tā ir lūgšanu grupa, tai ir LIELS spēks. Esmu par to pārliecinājusies.  Es ticu, ka rožukronis sasniegs daudz cilvēku sirdis un pārveidos dzīves.   Lai katru dienu viens otram sniedzam skaistas neredzamās garīgās rozes!    


Kustības “No sirds uz sirdi” lūgšanu diena

Par spīti ierobežojumiem, kas jau ilgstoši apgrūtina katra iedzīvotāja ikdienu, šī gada 22.augustā SOS kustības locekļi tikās uz kārtējo lūgšanu dienu. Zīmīgi, ka šī jubilejas – piektā – lūgšanu diena norisinājās Marijas Debesīs uzņemšanas svētku oktāvas noslēgumā, Marijas Karalienes piemiņas dienā, kas liturģiskajā kalendārā tika iekļauta simtajā gadadienā pēc dogmas par Marijas Bezvainīgo Ieņemšanu pasludināšanas. Lūgšanu diena netika plānota, pakārtojot to kādam īpašam datumam, bet gan – meklējot iespēju tikties klātienē “Covid-19 viļņu starplaikā”. Un šis fakts, ka tikšanās norisinājās tieši šajā dienā, priekš mums – māsām, kas esam Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas kalpones, – bija kā debesu smaids, kurš apliecina, ka par šo lūgšanu kopīgu rūpējas pati Dievmāte.

Dienas vadošā tēma, kurā mūs ievadīja viesi no Polijas – pr. Slavomirs Plusa (Sławomir Płusa), m. Eva Stolarek (Ewa Stołarek) un m. Kristina Vožņak (Krystyna Woźniak), – bija: Jēzus Sirds, Marijas Sirds un Jāzepa Sirds. Māsa Eva, balstoties svētā tēva Franciska apustuliskajā vēstulē “Patris corde” sniegtajās atziņās, tikšanās dalībniekus tuvāk iepazīstināja ar sv. Jāzepa sirds noslēpumu. Savukārt, Vissvētākās Jaunavas Marijas sirds noslēpuma dziļākai atklāšanai, māsa Eva klātesošos vadīja caur Marijas tituliem Dievmātes litānijā. Kā liecināja viena no lūgšanu kopienas dalībniecēm, viņu jo īpaši uzrunājis skaidrojums par Marijas tituliem, kuri ir Marijas atbildes uz Dieva žēlastību augļi, jo šie tituli ir tie, kurus arī mēs, ticīgie varam iemantot, uzticīgi sekojot Jēzus aicinājumam.

Rožukroņa lūgšanas laikā kopīgi apdomājām Godības noslēpumus, kuros ievadīja māsu vadītas apdomāšanas par Dievmātes atklāsmēm un ļaudīm izteiktajiem aicinājumiem Getšvaldē. Un tieši piektajā Godības noslēpumā mēs pieminam Marijas kronēšanu par Zemes un Debesu Karalieni!

Dienas turpinājumā pr. Slavomirs, iedziļinoties Jēzus Sirds noslēpumā, klātesošos aicināja apdomāt Dieva Vārdu “Mans Tēvs man visu atdevis. Un neviens nepazīst Dēlu kā tikai Tēvs; un neviens nepazīst Tēvu kā tikai Dēls, un kam Dēls grib to atklāt.” (Mt 11, 27).

Priesteris vairākkārt uzsvēra, ka Jēzus, Jaunavas Marijas un sv. Jāzepa sirds vēlas mūs ievest vienotībā ar Debesu Tēva Sirdi. Kristus ir nācis pasaulē, lai mēs būtu Debesu Tēva bērni un palīdzētu arī citiem piedzīvot Viņa mīlestību. Caur piemēriem no savas dzīves un liecībām, kas gūtas kalpošanā līdzcilvēkiem, dzīvi atainoja patiesību, ka vecāku un līdzcilvēku mīlestības trūkums bērnībā mūsos rada ievainojumus, un, kļūstot pieaugušiem, tikai Dieva mīlestības pieredze ļauj mums patiesi mīlēt sevi un tuvāko.

Pēc kopīgām pusdienām klostera dārzā sekoja šīs dienas kulminācija – Jēzus pielūgsme Vissvētakajā Sakramentā un Svētās Mises svinības. Jo īpašu šo lūgšanu dienas “kronēšanu” darīja slavētāji no kopienas “Effata”. Pār malām plūstošais prieks un dziļš iekšējais miers bija dziesmās paustās Dieva pielūgsmes auglis.

Franciskāniskais Eksperiments

Arī šogad tas notiek! Ar prieku paziņojam, ka dodamies uz Dimzēniem – vietu, kur var piedzīvot kaut ko ļoti autentisku, cilvēcības un Dieva mīlestības piepildītu. Vietu, kur varam mācīties būt laimīgi franciskāniskā dzīves vienkāršībā, sirds skaidrībā un savstarpējā tuvībā. Jo esam viena TĒVA bērni, kurš ir Debesīs!

Nedēļas nogale jauniešiem ir vērsta uz jautājumiem par savu dzīves aicinājumu Tēva plānā. Kopīgi svinēsim Euharistiju, aizlūgsim un slavēsim Dievu dziesmās un darbos, klausīsimies brāļa Krišjāņa pārdomās par tēvišķību, runāsimies par svarīgo un ne tikai. Pievienojies!

Pieteikšanās: tel. 27 868 494

Izbraucam uz Dimzēniem piektdienas vakarā (3. septembrī) pēc Svētās Mises, kas notiek Alberta baznīcā (18:00). Līdzi ņemam guļammaisu!