Rožukroņa mēnesī – vecāku lūgšana par bērniem“Vecāku rožukronis par bērniem” – tā ir kopīga lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu savu bērnu nodomā. Šobrīd tajā iesaistījušās gandrīz 40 ģimenes.

Kārtējā ģimeņu satikšanās notiks 9. oktobrī māsu kalpoņu klosterī Ķīpsalā, lai kopīgi svinētu piecu gadu kopīgas lūgšanas atceri! Šī iniciatīva dzima Fatimas Dievmātes atklāsmju 100 gadadienā – 2017. gada oktobrī. Tagad, piecus gadus vēlāk, nāksim pie Kunga, lai atdodu Viņam godu un pateicību par to, kā Viņš ir vadījis un sargājis mūsu ģimenes, kurās pa šo laiku bērnu pulciņš ir pieaudzis un tie ir krietni paaugušies. Mēs nāksim, lai ar mīlestību teiktu paldies arī mūsu Mātei Marijai, Rožukroņa Karalienei, uzticot viņai arī turpmāk mūsu vistuvākos!Ikviens ir aicināts pievienoties kopīgai lūgšanai! Svēto Misi ģimeņu nodomā plkst. 15:00 svinēs pr. Modris Lācis. Pēc tās ģimenes saņems jaunos rožukroņa noslēpumus un pulcēsies uz svētku agapi un sadraudzību!

Lūdzam iepriekš apstiprināt dalību, rakstot uz [email protected] līdz 5. oktobrim.


Ak, Marija, Dieva Māte un mūsu Māte, mēs šajā bēdu stundā steidzamies pie tevis. Tu esi Māte, tu mūs mīli un pazīsti: tev nekas nav apslēpts no tā, kas rūp mūsu sirdij. Žēlsirdības Māte, mēs daudzreiz pieredzējām tavu gādības pilno maigumu, tavu klātbūtni, kas nes mieru, jo tu vienmēr mūs vadi pie Jēzus, Miera Karaļa.

(Veltīšanās akts Jaunavas Marijas Bezvainīgajai Sirdij, 2022.gada 25.martā)


“Vecāku rožukronis par bērniem” ir lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu tieši savu bērnu nodomā. To var darīt jebkurā laikā. Katra ģimene saņem vienu nodomu (rakstot [email protected]), ko var lūgties noteiktu laiku vai arī paliekot lūgšanu kopienā ilgstoši. Noslēpumi tiek mainīti divas reizes gadā.


Samuēla grupas sākums – 25.septembrī


Pieteikuma anketa šeit!

Lai pieteiktos dalībai Samuēla grupā, lūdzu, uzraksti pieteikuma anketu un nosūti elektroniski līdz 21. septembrim uz e-pastu: [email protected]


Samuēla grupa domāta jauniešiem (18-35 g.v.), kuri vēlas ieklausīties Dieva Vārdā un dzīvot saskaņā ar šo Vārdu savā dzīvē. Tiekoties reizi mēnesī, jaunieši cenšas izzināt Dieva gribu savai dzīvei (piem., dzīves aicinājuma – uz laulību, priesterību, konsekrēto dzīvi – izzināšana, karjeras vai citu svarīgu lēmumu pieņemšana).

Tas kļūst iespējams, pateicoties 4 balstiem:

1. Dieva Vārdam  (Lectio Divina lūgšanas atklāšana un mācīšanās)

2. Euharistiskajai adorācijai

3. personīgajai garīgajai vadībai (to uzņemsies vairāki priesteri, kā arī māsas)

4. grupas jauniešu savstarpējam atbalstam, grupas sarunām.


Grupa sākas septembrī un norit līdz maijam. Vasaras mēnešos regulārās tikšanās nenotiek, bet tiek izdzīvotas rekolekcijas klusumā, savukārt pēdējā tikšanās notiek nākamā gada rudenī, lai izvērtētu gūtos augļus. Gada laikā jaunieši apņemas katru dienu veltīt noteiktu laiku personīgajai lūgšanai (katras tikšanās laikā saņemot Svēto Rakstu fragmentus Lectio Divina lūgšanai), kā arī – ierobežo interneta lietošanu, tādā veidā veltot šo savas dzīves gadu, lai īpaši klausītos Dieva balsī. Tā ir jauna pieredze, ko jaunieši iegūst savstarpēji daloties un palīdzot izzināšanas ceļā!


Pirmā tikšanās:

25. septembrī Rīgā, māsu kalpoņu klosterī (Enkura ielā 9) plkst. 12:00

Pieteikšanās:

Lai pieteiktos dalībai Samuēla grupā, lūdzu, uzraksti pieteikuma anketu un nosūti elektroniski līdz 21. septembrim uz e-pastu: [email protected]


Kā atrast Enkura ielu?

Ieskaties šeit!

Dalības maksa

Dalība grupā ir bez maksas. Var paņemt līdzi kādu našķi agapei!

Uz tikšanos septembrī!

Rožukroņa lūgšanā – par bērniem


“Vecāku rožukronis par bērniem” – tā ir kopīga lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu savu bērnu nodomā. Tajā iesaistījušās jau 40 ģimenes, veidojot divas pilnībā uzplaukušas “rožukroņa rozes” Dievam!

Vairākas no šīm ģimenēm piedalījās arī kopīgajā tikšanās reizē Vissvētākās Trīsvienības svētdienā, 12. jūnijā. Svēto Misi celebrēja priesteris Modris Lācis, lūdzoties par vienotību ģimenēs un par mieru visā pasaulē, jo īpaši – Ukrainā. Katrai no ģimenēm, kura, ar apņēmību vēlējās turpināt rožukroņa lūgšanu ik dienu, tika jauns rožukroņa noslēpums – “iestādīts” mazā trauciņā kā trausls saulespuķes stādiņš. Ar pacietību lūdzoties, mēs ceram, ka līdz rudenim uzplauks saulespuķes – kā miera zieds!No Vissvētākās Trīsvienības svētku liturģijas lasījuma:

“Ciešanas rada pacietību, bet pacietība – pārbaudītu tikumu, un pārbaudīts tikums – cerību. Bet cerība nepieviļ, jo Dieva mīlestība ir ielieta mūsu sirdī ar Svēto Garu, kas mums ir dots.” (Rom , 1-5)Uzzināt vairāk par šo lūgšanu iniciatīvu un saņemt savu rožukroņa noslēpumu ģimenei var, rakstot uz e-pastu: [email protected] Nākamā ģimeņu tikšanās tiek plānota oktobrī.No kādas mammas liecības:

Lūgšana dod spēku būt mammai, kas manā gadījumā nemaz nav tik viegli. Daudz jāmācās no jauna.  Tas ir arī labāk, jo Dievā mēs esam jauni cilvēki.

Turpināšu lūgties – ne tikai par savu ģimeni. Šobrīd, kā nekad, ģimenes jēdziens ir apdraudēts…