Baznīcu nakts – vienotības un brīnumu nakts

2016-06-10 Kipsala 006

 

Baznīcu nakts, kas šogad norisinājās 190 baznīcās, jau otro gadu bija ienākusi mūsu klosterī Ķīpsalā, ļaujot piedzīvot īpašu svētību vienotības un viesmīlības kalpošanai. “Piecus gadus es nebiju bijis baznīcā…” “Nepiederu nevienai draudzei…”  “Neatceros, kurā baznīcā esmu kristīts…” “Dzīvojam tepat kaimiņos, bet šonakt izlēmām iegriezties pie jums” – to dzirdējām no mūsu ciemos atnākušajiem. Baznīcu naktij ir sava “brīnumainība” – daudzas negaidītas, neticami skaistas satikšanās – pat pēc gadiem…

Tas vēl jo vairāk stiprina pārliecību, ka Baznīcu nakts ideja ir Dieva darbs, kas ļauj daudziem ienākt Baznīcā, atrast savas īstās, “garīgās mājas”.

Mūsu klosterī Baznīcu nakts šogad ziedēja rozēs – gan rožukroņa darināšanas darbnīcā, gan “lūgšanu rozēs” Latvijas atdzimšanas nodomā, gan arī pie mežrozīšu tējas un cepumiem, kur izvērtās visdzīvākā diskusija un līdz pat pusnaktij tika uzdoti neskaitāmi jautājumi par klostera ikdienu, māsu aicinājumu, Baznīcu. Kopā ar pr. Ilmāru bijām sarūpējušas viesiem arī pārsteigumu – mazu filmu ar intriģējošu nosaukumu “Vienkārši Marija”.

 

 

Marija ir Kristus Māte. Arī Māte Kristus mistiskajai Miesai – Baznīcai, kuras daudzie locekļi esam mēs. Marijai, Baznīcas Mātei, arī turpmāk uzticam Baznīcu nakts ideju. Lai viņa rāda daudziem ceļu uz garīgajām Mājām!

Bildes (27) >>

 

 

 

Pieminot Marijas kalponi – māsu Ksaveru

Ksavera_1Māsas Ksaveras Četvergaites (klostera vārdā – Augustīna) garais mūžs un uzticīgā kalpošana Dievam noslēdzās 27.maijā, 92 gadu vecumā. Atvadu Svētā Mise un izvadīšana notiks Sv. Alberta baznīcā sestdien (4.jūnijā plkst. 11:00) – Bezvainīgās Marijas Sirds piemiņas dienā. 

 

Ksavera_7

Lietuviete – ceļā caur Sibīriju uz Latviju

Māsa Ksavera nāca pasaulē 1923.gadā 8. decembrī – Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkos – mazā ciematā Smilgē (Smilgiai) netālu no Biržiem, Lietuvā, ticīgā četru bērnu ģimenē. Smags pavērsiens skāra Antona un Petronelas ģimeni Staļina represiju laikā, kad viņi iekļuva “politiski neuzticamo” statusā. Māsa Ksavera tika apcietināta 1949. gadā (it kā par politiskām anekdotēm – pēc viņas pašas stāstītā), ielikta Paņevežas cietumā, tad pārvesta uz Viļņu un izsūtīta uz Mordviju, vēlāk Irkutsku. Darba nometnē kopā bijušas aptuveni 3000 sievietes, šuvušas šineļus armijai. Māsa Ksavera bijusi šujmašīnu mehāniķe. Darbs noritējis divās maiņās – viena no 7.00 rītā līdz 7.00 vakarā, otra pārējo laiku – pa nakti. Divi gadi bijuši ļoti smagi, piedzīvojuši arī badu.

Lai arī daudzi politiski ieslodzītie tika amnestēti pēc Staļina nāves, māsa Ksavera tikai pēc 10 gadu soda termiņa beigām varēja doties atpakaļ. Turklāt atgriešanās dzimtajā Lietuvā viņai tika liegta, tāpēc māsa Ksavera apmetās uz dzīvi Rīgā, kur ilgus gadus strādāja Juglas šūšanas fabrikā, kā arī vienlaikus kalpoja svētā Franciska baznīcā – gan kā zakristiāna palīdze, gan cepot dievgalda komunikantus un oblātas. Kā viņa pati vēlāk stāstīs par savu dzīvi Latvijā: “Kādreiz pasūdzējos priesterim, ka nevaru atgriezties mājās, bet viņš atteica, ka gan jau Dievam ir kāds plāns, kāpēc Viņš grib, lai es būtu Latvijā. Tā nu Viņš šo plānu īstenoja.

 

Izšķirošais “pavediens” – Dieva Apredzības plānā

Dieva darbus varam salīdzināt ar brīnišķīgu mākslas darbu, kurā katram pavedienam ir sava nozīme, sava vieta. Arī samezglojumi kalpo tam, lai beigās atklātos Dieva Apredzības skaistums! Līdzīgi var runāt par māsas Ksaveras dzīves skarbajiem līkločiem.

 

Nonākusi Rīgā, viņa iepazinās ar citām jaunietēm, kuras, līdzīgi kā viņa, daudz laika veltīja kalpošanai baznīcā un  ilgojās savu dzīvi veltīt Dievam. Kopā ar viņām – Annu, Leonīdu, Gaļinu un Helēnu – Ksavera kļuva par vienu no Bezvainīgas Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregācijas klātbūtnes atjaunotājām Latvijā[1]. Varam tikai apbrīnot, kā klostera kopienas izveidošanās bija iespējama Brežņeva sociālistiskā režīma pašā plaukumā, Baznīcas vajāšanu vidū. Kā tad tur īsti bija – toreiz, pirms vairāk kā 40 gadiem?

 

Kopbilde_1972

Lietuvā, 1979. gadā. No kreisās: m. Valentīna Juhna, Anna Siņica, m. Leonīda Tatačuka, priestera mājas saimniece Lietuvā, m. Anna Korovacka, m. Ksavera Četvergaite, m. Helēna Janoviča, m. Gaļina Siņica, m. Adele Jakuntavičute.

 

1971. gadā Ksavera uzaicināja savas biedrenes, nākamās ordeņmāsas, doties svētceļojumā uz Šiluvu Lietuvā, kur ik gadu no 8. līdz 15. septembrim notika lielas svinības par godu Dievmātes dzimšanas dienai un Viņas parādīšanās atcerei šajā vietā. Ksavera piedalījās procesijā, nesot sv. Kazimira karogu. Tur viņa iepazinās ar kādu lietuviešu jaunieti Emmu Krasauskaiti, kura vēlāk apciemoja viņas Rīgā. Kā atceras māsa Anna Korovacka: “Sapulcējāmies Ksaveras dzīvoklī, mums pievienojās vēl dažas mūsu paziņas no draudzes. Emma atklāja, ka pieder Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregācijai un atkal aicināja mūs aizbraukt pie māsām uz Šauļiem, palūdza pie reizes atvest matēto stiklu durvīm, ja tādu Rīgā varētu atrast nopirkt. Viņa aizbrauca, bet mēs palikām domājot. Klosteris? Lietuvā vēl eksistē klosteri? Un tās nav „ārzemes”, tas ir tikpat kā pie mums…”[2]

 

Māsa Ksavera bija “izšķirošais pavediens”, kas savienoja Latviju ar Lietuvu, jo viņa tulkoja no lietuviešu valodas māsas Emmas teikto (māsa Emma nerunāja nedz krieviski, nedz poliski). Tomēr izšķiršanās par klosterdzīvi nebija viegla. Pati māsa Ksavera vēlāk atcerās: “Ilgi domāju, stāties vai nestāties. Arī priesterim jautāju, bet viņš tikai sarāja – vai man tāpat jau Sibīrijas nepietiekot, vai es atkal gribot tur nokļūt? (..) Protams, sākumā bija bail, bet māsas iedrošināja.  Vēlāk ļoti noderēja tas, ka esmu lietuviete, varēju ar Lietuvas māsām kontaktēties lietuviski, vajadzības gadījumā palīdzēt sazināties, tulkot.”

 

Tā bija Ksavera, kas iedrošināja pārējās četras biedrenes doties uz Lietuvu, lai iestātos klosterī. Viņa nopirka apsolīto durvju stiklu un bija jābrauc! Tā pirmo satikšanos ar kongregācijas māsām atceras māsa Anna: “Izbraucām 5. februārī, tas bija 1972. gads. Iebraucām Šauļos, izkāpām no vilciena un… Ksavera atzinās, ka ir aizmirsusi māsas Emmas adresi. Ko nu? Gāju uz staciju un par laimi tur jau bija māsa Emma. Tā nu nokļuvām pie māsām, kuras dzīvoja netālu no stacijas. Viņas mūs jau gaidīja. (..) Nākamajā dienā atbrauca viņu provinciālpriekšniece Arkādija Mironaite un mūs uzņēma [kongregācijā]. Bijām piecas, nu jau kandidātes. Māsas mūs nodēvēja par „piecām gudrām jaunavām”. Bija tik liels aizkustinājums, ka no prieka bira asaras. Negaidīti bija piepildījies mans bērnības sapnis.”

 

Konsekrācija Dievam

Sekoja uzņemšana postulātā, pēc tam noviciātā, un 1975. gada 4. maijā piecas māsas jau deva pirmos svētsolījumus. Arī Lietuvā nebija tik liela brīvība, kā varētu likties, gandrīz neiespējami bija sazināties ar kongregācijas galveno māju Polijā. Tikšanās, rekolekcijas notika dažādās vietās, pat mežā, jūras krastā pie Palangas vai kādā pažobelē. Tā, piemēram, gatavojoties Mūžīgajiem svētsolījumiem, kurus māsas salika 1980. gada 20. jūlijā Viļņā, rekolekcijas un sarunas ar māsu audzinātāju notika mežā, prom no visu acīm!

 

Ksavera_6

 

Māsas vienoja īpašā piederība Jēzum, kopīgās lūgšanas un formācijas tikšanās, kaut gan visus padomju gadus viņas vēl dzīvoja izklaidus. Māsa Ksavera turpināja kalpot sv. Franciska baznīcā – līdz pat sirmam vecumam gādājot par komunikantiem. Mons. pr. Oļģerts Daļeckis atceras, kā viņa cepa ik gadu 12 000 Ziemassvētku oblāšu lielās draudzes vajadzībām. Lai to paveiktu ar mazās, ļoti vienkāršās cepammašīnas palīdzību, māsas Ksaveras darbs pie oblātēm iesākās jau oktobrī!

 

Nemanāmā Dieva kalpone

 Ar šādu virsrakstu Katoļu Baznīcas Vēstnesis publicēja rakstu par māsu Ksaveru neilgi pirms viņas 90. dzimšanas dienas. Un tāda – nemanāma kalpone – māsa Ksavera paliks mūsu visu atmiņās.

 

Ksavera_4Svinot 90 gadu dzimšanas dienu

 

No 2002. gada līdz 2009. gadam kalpojot nelielajā Priedaines kopienā, bet mūža pēdējos gadus galvenajā klostera mājā Ķīpsalā, māsa Ksavera izcēlās ar īpašu uzticību, stipru gribasspēku, neizsīkstošu vēlmi darboties un gaišu labestību, ko pamanīja ikviens, viņu satiekot. Mūža nogalē viņa slikti dzirdēja, kas apgrūtināja sarunāšanos, tomēr māsas iekšējais gaišums pievilka cilvēkus un ļāva viņai rast “kopīgu valodu” ar visiem, pat ar svešzemju ciemiņiem!

 

Šķiet, māsu Ksaveru Dievs īpašā veidā bija apdāvinājis ar saticības un miera dāvanu, kas jo vairāk atklājās vecumdienās. Viņa nekad nepieminēja ļaunu vai nepārmeta saviem pāridarītājiem, pat vairāk, īsti nevar atsaukt atmiņā situācijas, kurās māsa Ksavera būtu bijusi redzēta dusmojamies vai neapmierināta ar kaut ko. Ar savu možo garu un pacietību ciešanās viņa bija labs paraugs pārējām māsām. Mūsu atmiņās ir saglabājusies kāda epizode. Kad māsas kopienā dalījās ar Evaņģēliju – fragmentu no Mk 7, 31-37 par kurlmēmā dziedināšanu – māsa Ksavera savā vienkāršībā noteica: “Tas kurlmēmais jau nebija ne apsēstais, ne arī liels grēcinieks, jo – ko tad viņš varēja sagrēkot, nedzirdot un nerunājot… Bet viņu dziedināja, lai viņš slavētu Dievu!” Līdzīgi bija arī ar viņu pašu.

 

Ksavera_3

 

Māsa Inese, kura pēdējos gados bija vistuvāk blakus māsai Ksaverai, atceras: “Viņa bija vecā kaluma cilvēks, tās paaudzes pārstāve, kuri nemēdz žēloties, kuri ir izturīgi, pacietīgi, rūdīti, jo piedzīvojuši gan karu, gan badu, gan izsūtījumu, gan ideoloģiju maiņu. Viņai piemita kaut kas no tuksneša mūku askēzes, ilgām pēc klusuma un vientulības, lai arī viņa bija komunikabla, ar humora izjūtu. (..) Cēlās agri, katru rītu pēc 4.00, viena no pirmajām bija kapelā, lai slavētu Kungu, lūdzoties Laudes. Ja kādu rītu modinātājs nepamodināja, ļoti pārdzīvoja, uzskatīja, ka nav pienākumu un savu apņemšanos izpildījusi. Breviāra lūgšanas un rožukroni, kā arī Krusta ceļu Gavēņa laikā viņa nekad neizlaida. Tas bija viņas pēdējo gadu apustulāts.”

 

 

Katru dienu kopā ar Euharistisko Jēzu

Katras dienas svarīgākais uzdevums līdz pat mūža beigām māsai Ksaverai bija Svētā Mise, lai vienotos ar Jēzu Euharistijā. Lai arī cik būtu auksti, lai arī ceļš aizputināts vai apledojis, viņa uzticīgi mēroja ceļu uz rīta Svēto Misi sv. Marijas Magadalēnas baznīcā. Arī jau guļot uz gultas paralizēta pēc insulta, viņa tik ļoti vēlējās Vasarassvētkos būt Svētajā Misē baznīcā!

 

Ksavera_5

 

Pēc Svētās Mises atgriežoties mājās, māsa Ksavera ik dienas meklēja iespēju, kā palīdzēt kopienai – virtuvē mizojot kartupeļus vai arī strādājot klostera dārzā. Tā viņa ir palikusi mūsu un arī klostera kaimiņu atmiņās – kā maza, gaiša, salīkusi “kukažiņa”, ar vienu roku atspiedusies uz spieķīša, bet ar otru čakli grābjot lapas vai slaukot ceļu. Īpaši svarīgi viņai bija izslaucīt pagalmu, gatavojoties svētkiem vai arī sestdienu vakaros, Kunga dienai par godu. “Skatoties uz viņas gribasspēku un uzticību, man pašai reizēm palika kauns par savu čīkstēšanu un žēlošanos par dzīves grūtībām,” uzzinot par māsas Ksaveras aiziešanu mūžībā, dalījās savās pārdomās viena no mūsu kaimiņienēm.

 

Māsa Ksavera bija apveltīta ar muzikālām dotībām, skaistu balsi, labprāt slavēja Kungu dziesmās. Bija skaisti vērot, ka pat vecuma nespēkā, guļot uz slimības gultas bez pilnas apziņas, viņa vienmēr, kad priesteris atnesa Svēto Komūniju, it kā atdzīvojās, un, kaut arī vairs nespēja pat kaut ko pateikt, ar lielu aizgrābtību dziedāja līdzi invokācijas “Lai top slavēts Vissvētākais Sakraments…” vai arī “Visusvētā Jēzus Sirds, apžēlojies par mums…”.

 

Pēdējās sava mūža dienas – no 11. aprīļa, kad viņu skāra insults un ar to saistītā paralīze, māsa Ksavera pavadīja uz gultas. Pēc šī 46 dienu “Lielā Gavēņa”, kā simboliski varētu salīdzināt viņas ciešanu laiku, 27. maija vakarā 20:45 – stundā, kad māsas parasti pulcējas uz vakara adorāciju kapelā, māsa Ksavera tika aicināta doties mūžībā, Žēlsirdīgā Dieva rokās. Zīmīgi, ka tā bija diena pēc Vissvētākā Sakramenta svētkiem, kad mūžīgajā mierā iegāja tā, kura visu savu mūžu bija veltījusi Jēzum un nenogurstoši rūpējusies, lai Viņš varētu būt klātesošs cilvēku rokām ceptās maizes zīmēs.

 

Kopbilde_2015Svētsolījumu 40 gadu jubilejā – 2015. gada 4.maijā

 

[1] Māsa Otīlija Kovaļevska “Klātbūtnes dāvana”

[2] turpat

Vismaz 5 iemesli, kāpēc doties uz Jauniešu dienām

13217455_1058216420903092_8372365517516739778_o

 

Mīļie draugi!

Jau pēc nepilniem diviem mēnešiem mēs, māsa Inese Ieva un māsa Zane, kravāsim mugursomas, lai kopā ar Liepājas diecēzes jauniešiem un tūkstošiem citu jauniešu no visas pasaules dotos Krakovas virzienā, un mēs priecātos, ja arī Tu pievienotos mums!

Jauniešu dienas ir lielākais Katoļu Baznīcas rīkotais forums jauniešiem – jau kopš 1985.gada, kad pirmo reizi jauniešus kopā sasauca nu jau svētais pāvests Jānis Pāvils II.

Kāpēc ir vērts kaut reizi dzīvē tajās piedalīties?

 

 

1: Tā ir iespēja satikt Pāvestu

wyd_feature

 

Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, arī neizejot no mājas, varam vērot pāvesta Franciska gaitas internetā un iedvesmoties par viņa drosmi un tuvākmīlestību. Tomēr pavisam citādāk ir atrasties Baznīcas Gana klātbūtnē, dzirdēt viņa balsi, sajust personīgi viņa izteiktos vārdus. Mums, māsām, bija tāda iespēja šogad Romā – Konsekrētajai dzīvei veltītā gada noslēgumā. Tas bija neaizmirstami!

Tikpat īpašs pārdzīvojums bija 2.5 miljonu jauniešu vidū Tor Vergata laukumā sagaidīt pāvestu Jāni Pāvilu II 2000. gada Jauniešu dienās Romā. Tas ir neizsakāmi jaudīgi un iedvesmojoši – būt tik lielu notikumu aculieciniekam blakus personībām, kas maina pasaules un Baznīcas vēsturi! Tagad – nu jau svētais pāvests Jānis Pāvils II, kurš līdz ar māsu Faustīnu ir izraudzīts par šī gada Jauniešu dienu aizbildni, noraudzīsies uz savu mīļoto Krakovu un  mums, kas tajā būsim pulcējušies, no “debesu loga”!


2: Iegūt lielās Baznīcas pieredzi – “dažādība vienotībā”

CROCEGMG_daMaaRIO5_d9133130

 

Jauniešu dienām Krakovā jau ir pieteikušies vairāk kā miljons dalībnieku no vismaz 190 valstīm. Vārds “katolisks” nozīmē vispārējs, universāls. Visi kopā izdzīvojot vienotību,  mēs varēsim sniegt pasaules mēroga liecību par Kristu, par mūsu ticību Viņa klātbūtnei Euharistijā un Viņa mācībā, ko Baznīca turpina apliecināt gadsimtu gaitā. Un mums katram ir tik svarīgi piedzīvot šo piederību “lielajai ģimenei”, kas ir Baznīca!

Turklāt Jauniešu dienas ir atvērtas ikvienam jaunietim – neatkarīgi no reliģiskās pārliecības vai konfesionālās piederības. Šī pasākuma mērķis ir palīdzēt katram piedzīvot Dievu, kā arī mācīties dalīties šajā pieredzē ar citiem cilvēkiem, kas nereti runā citās, atšķirīgās  valodās. Tā ir lieliska iespēja uzaicināt sev līdzi arī draugus, kuri vēl tikai meklē Dievu. Un Dievs viņu dzīvēs paveiks pārējo!

 

3: Doties svētceļojumā

Sanktuarium-z-lotu-ptaka

 

Ceļš uz Krakovu būs diezgan garš, jo pirms tam izdzīvosim sagatavošanās posmu Olštinas diecēzē. Tur gaida mūs skaista žēlastība – iespēja doties ar kājām svētceļojumā uz Getšvaldi, Dievmātes atklāsmju vietu, ko nereti dēvē par “Polijas Lurdu”! Arī viss ceļš kopumā būs kā svētceļojums, kura laikā, pārvarot grūtības, varēsim tuvoties Dievam un iegūt savai dzīvei jaunu virzienu.

Tādējādi mēs atsauksimies pāvesta Franciska aicinājumam Žēlsirdības gadā veikt svētceļojumu:

“Svētceļojums ir īpaša zīme Svētajā gadā, jo tā ir ceļa ikona, ko veic katrs savā dzīvē. Dzīve ir svētceļojums, un cilvēks ir viator (ceļinieks), svētceļnieks, kurš veic savu ceļu, līdz sasniedz ilgoto mērķi. Arī, lai sasniegtu Svētās durvis Romā un citās vietās, ikvienam būs jāveic svētceļojums saskaņā ar saviem spēkiem. Tā būs zīme tam, ka arī žēlsirdība ir mērķis, ko sasniegt un kas pieprasa apņemšanos un upuri. Lai svētceļojums ir atgriešanās stimuls: izejot pa Svētajām durvīm, mēs ļausim sevi apskaut Dieva žēlsirdībai un apņemsimies būt žēlsirdīgi pret citiem, kā Tēvs ir žēlsirdīgs pret mums.”


4: Būt Krakovā – Žēlsirdības pilsētā

cracovia._giubileo_dei_giovani_d0

 

Krakova mūs patiešām gaida! Tā ir ne tikai ļoti skaista, senatnīga, kultūrvēsturiski bagāta un iedvesmojoša pilsēta Tatru kalnu pakājē.

Krakova ir bijusi mājas ne tikai Polijas karaļiem, bet arī diviem lieliskiem mūsdienu žēlsirdības apustuļiem  – tā ir svētā Jāņa Pāvila II un svētās Faustīnas Kovaļskas pilsēta. Kā raksta pāvests Francisks vēstījumā jauniešiem:

“Jānis Pāvils II bija tas, kurš saprata, ka šis ir žēlsirdības laiks. Sava pontifikāta sākumā viņš uzrakstīja encikliku Dives in Misericordia. Svētajā Gadā (2000. gadā) viņš kanonizēja māsu Faustīnu un iedibināja Dievišķās Žēlsirdības svētkus, kas tagad notiek Lieldienu otrajā svētdienā. 2002. gadā viņš personiski iesvētīja Dievišķās Žēlsirdības sankuāriju Krakovā un uzticēja pasauli Dievišķajai Žēlsirdībai, ilgojoties, lai šī vēsts sasniegtu visus zemes cilvēkus un piepildītu viņu sirdis ar cerību: “Šī dzirkstele jāiededz ar Dieva žēlastību. Žēlsirdības ugunij jātiek nodotai tālāk pasaulei. Dieva žēlsirdībā pasaule radīs mieru un cilvēce – laimi!”

tab_jp2

tab_faustyna

 

 

 

  

 

5: Ceļa vadmotīvs – aicinājums!

2016

 

Jaunība ir laiks, kad jautājumi par savas dzīves ceļu, aicinājumu, misiju ir ļoti svarīgi. Tie ir tik svarīgi, ka atbildes atrašana uz tiem piešķir turpmākajai dzīvei garšu, virzienu un spēku. Arī tas ir labs iemesls, kāpēc doties ceļā tieši ar Liepājas diecēzi – turklāt mazā un draudzīgā grupā. Mūsu pārdomu tēma būs tieši aicinājums! Mēs priecājamies, ka mūsu grupā būs arī vairāki jaunieši, kas jau ir izdzīvojuši Samuēla gada pieredzi – gadu, kas veltīts Dievam un aicinājuma izzināšanai. Arī viņiem būs par ko pastāstīt! Ceļā pavadītais laiks būs lieliska iespēja uzdot jautājumus bīskapam Viktoram Stulpinam, semināristiem, klostermāsām.

Mūsu grupas pirmā iepazīšanās un sadraudzība notiks jau 28. maijā Kuldīgā pie dominikāņu māsām misionārēm.

 

Visbeidzot…

maz ticams, ka nākamajos 10 vai 20 gados Jauniešu dienas notiks vēl tuvāk Latvijai kā šogad.  Un programma ir ļoti bagāta! Līdz ar to – jauniešiem un tiem, kuri sirdī joprojām ir jauni, tā ir lieliska iespēja piedzīvot kaut ko tik īpašu, par ko viņi ar prieku varēs stāstīt saviem bērniem. Žēlsirdības gadā Dievs vēlas atklāt mums katram to, ko ir teicis māsai Faustīnai: “Vienā mirklī Es tev varu dot vairāk, nekā tu spēj vēlēties.”

Līdz 30. maijam vēl var pieteikties braucienam uz Jauniešu dienām Krakovā kopā ar Liepājas diecēze – Krakova 2016. Turklāt – vēl viena labā ziņa! – lai pieteiktos mūsu pulkā, nav vecuma ierobežojumu! (raksti: [email protected] vai zvani 27868494)

 

 

PS. Ja vēl kaut nedaudz šaubies, vai mesties šajā piedzīvojumā – šis iedvesmojošais video Tev palīdzēs izšķirties!