Samuēla grupa 2019/2020 aicina jauniešus!


Pieteikuma anketa šeit!

Samuēla grupa domāta jauniešiem (18-35 g.v.), kuri vēlas ieklausīties Dieva Vārdā un dzīvot saskaņā ar šo Vārdu savā dzīvē. Jaunieši veido mazās grupas (ne vairāk kā 8 cilvēki, atsevišķi puišiem un meitenēm), kuri, kopīgi tiekoties reizi mēnesī, cenšas izzināt Dieva gribu savai dzīvei (piem., dzīves aicinājuma – uz laulību, priesterību, konsekrēto dzīvi – izzināšana, karjeras vai citu svarīgu lēmumu pieņemšana).

 

Tas kļūst iespējams, pateicoties 4 balstiem: 

 • Dieva Vārdam  (Lectio Divina lūgšanas atklāšana un mācīšanās)
 • Euharistiskajai adorācijai
 • personīgajai garīgajai vadībai (to uzņemsies vairāki priesteri, kā arī māsas)
 • grupas jauniešu savstarpējam atbalstam, grupas sarunām.

Grupa sākas septembrī un norit līdz maijam. Vasaras mēnešos regulārās tikšanās nenotiek, bet tiek izdzīvotas rekolekcijas klusumā, savukārt pēdējā tikšanās notiek nākamā gada rudenī, lai izvērtētu gūtos augļus. Gada laikā jaunieši apņemas katru dienu veltīt noteiktu laiku personīgajai lūgšanai (katras tikšanās laikā saņemot Svēto Rakstu fragmentus Lectio Divina lūgšanai), kā arī – ierobežot TV, interneta lietošanu, tādā veidā veltot šo savas dzīves gadu, lai īpaši klausītos Dieva balsī.

 

Jaunieši, kuri izvēlas veltīt gadu Dievam, piedaloties Samuēla grupā:

 • meklē un iepazīst Dievu Lectio Divina lūgšanā un adorācijā,
 • katru dienu cenšas atrastu laiku lūgšanai un pārdomām par savu dzīvi,
 • ierobežo TV un internetam veltīto laiku,
 • saņem regulāru individuālo garīgo vadību,
 • iegūst jaunu pieredzi, daloties ar citiem jauniešiem un savstarpēji palīdzot izzināšanas ceļā!

Pirmā tikšanās:

22. septembrī Rīgā, māsu kalpoņu klosterī (Enkura ielā 9) plkst. 12:00-17:00

Pieteikšanās:

Lai pieteiktos dalībai Samuēla grupā, lūdzu, uzraksti pieteikuma anketu un nosūti mums elektroniski līdz 20. septembrim uz e-pastu: [email protected]

Tajā pastāsti par:

 • motivāciju, kāpēc vēlies piedalīties
 • nosauc svarīgākos jautājumus, kurus vēlies risināt savā garīgajā dzīvē grupā šī gada laikā
 • īsumā pastāsti savu dzīvesstāstu un savu ceļu pie Dieva

Kā atrast Enkura ielu?

Ieskaties šeit!

Dalības maksa

Dalība grupā ir bez maksas. Var paņemt līdzi kādu našķi agapei!

Uz tikšanos septembrī!


Liecības no Samuēla gada jauniešiem

Viennozīmīgi būsi ieguvējs!

“Samuēla gads palīdz atpazīt un strukturēt savas dzīves patiesās vērtības, atrast laiku lūgšanai un izrauties no mazvērtīgās informācijas trokšņa, kurš pārņem un pakļauj dzīvi,” pēc klusuma rekolekcijām Sarkaņos, ar kurām noslēdzas samuēlēnu ikmēneša tikšanās,  secina viens no 2018./2019. gada Samuēla grupas jauniešiem.

Jau septīto gadu Latvijā ir jaunieši, kuri izvēlas atsaukties Svētā Gara pamudinājumam veltīt īpašu laiku, iesaistoties Samuēla gadā un doties aicinājuma izzināšanas ceļā kopā ar Svētajiem Rakstiem, uzsverot, ka “Samuēla gads ir labs ceļojums kopā ar Dievu, lai labāk iepazītu gan Viņu, gan sevi”.

Kopā pavadītais laiks kārtējo reizi ir pagājis ātri, esam devušies vasaras brīvlaikā, bet neesam aizmirsuši likt lietā visus Samuēla gadā iegūtos instrumentus garīgās dzīves stiprināšanai. Kā katru gadu, arī šogad, nākas vien secināt, ka noslēgums nav noslēgums, bet tikai ir īstais sākums! Un noslēguma tiešām nav! Viss turpinās jaunā kvalitātē – šī gada samuēlēni gaida “augļu tikšanos” rudenī, savukārt māsas Ķīpsalā gaida jaunos samuēlēnus! Sākam septembrī! Pieredzējušie saka, ka

“tas būs skaists laiks, bet nebūs viegli! Būs nepieciešama Tava piepūle un izvēle neapstāties. Taču viennozīmīgi – būsi ieguvējs!!!”

Šim Samuēla gadam tuvojoties noslēgumam, kāda sirds priecājas:

“Tas bija skaistākais un piepildītākais gads manā dzīvē. Laiks, kurš dāvāts, ieklausoties vairāk sevī Dievā, sevī, apkārtējos, klusumā, notikumos un dabā.”

Samuēlēnu ilgas turpināt tikties, lai lasītu Svētos Rakstus, dalītos savā ticībā un vienkārši draudzētos arī pēc Samuēla gada, ir pāraugušas skaistā iepriekšējā gada samuēlu iniciatīvā – Samuēla lūgšanu grupiņā. Visiem, kuri beiguši Samuēla gadu (un arī visiem, kuri ilgojas kopā lūgties un draudzēties), ir brīnišķīga ziņa – joprojām ir iespēja turpināt ticības ceļu kopā! Tiekamies reizi nedēļā Ķīpsalā.

Lai skaista vasara! Uz tikšanos rudenī!

Vecāku rožukronis par bērniem


“Vecāku rožukronis par bērniem” – tā ir kopīga lūgšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožukroņa noslēpumu tieši savu bērnu nodomā. To var darīt jebkurā laikā. Katra ģimene saņem vienu nodomu (rakstot [email protected]), ko var lūgties noteiktu laiku vai arī paliekot lūgšanu kopienā ilgstoši. Noslēpumi tiks mainīti lūdzēju starpā tikšanās laikā 13.oktobrī (Svētā Mise 15:00).

Mēs priecājamies, ka “Vecāku rožukronim par bērniem” ir pievienojošās jau vairāk kā 25 ģimenes, vairākas no tām – lūdzas jau no paša sākuma. Daudzām rožukroņa noslēpuma lūgšana kopā ar bērniem ir kļuvusi par neatņemamu dienas notikumu, piemēram, dodoties no rīta ar mašīnu uz bērnudārzu, darbu.


Kāpēc lūgties kopīgi?

(1) Vispirms, kopīga lūgšana ir Jēzus vēlēšanās un ieteikums mums: “Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” (Mt 18, 19-20)
Protams, ka mēs visu (vai daudz ko) varam darīt paši un individuāli. Arī lūgt Dievu, ko uzskatām varbūt par “vispersoniskāko” jomu mūsu dzīvē. Tomēr Jēzus runā par citu principu, kas darbojas Debesu Valstībā – par kopību. Tas ir pilnīgs pretstats mūsdienu “individuālisma mentalitātei”. Skatoties plašāk, mēs varam tikt pestīti tikai kopā ar citiem. Kopienā. Baznīcā. Tāpēc mēs mācāmies dzīvot un arī lūgties kā kopiena.


(2) Otrs, mazāk teoloģisks, vairāk psiholoģisks arguments – darot lietas kopā, stiprinās motivācija. Tāpēc daudzi izvēlas, piemēram, kopīgi sportot vai gatavoties maratonam. Tas ir ne tikai atbalsts, jo zinu – ka neesmu viens, bet papildus tam stiprinās arī atbildības sajūta – bez mana rožukroņa noslēpuma pietrūks būtiskas daļas visā kopīgajā lūgšanā.


(3) Trešais arguments, ir  pedagoģisks – tas palīdz ievadīt bērnus lūgšanā.  Rožukoroņa noslēpumu ļoti viegli ir pārveidot par ģimenes kopīgās lūgšanas praksi. Respektīvi, sākumā vecāki var  lūgties par bērnu (piem., pie viņa gultiņas), bet vēlāk jau lūgties to kopā ar bērniem. Un, ja paši bērni lūgsies, tad jau tie būs ļoti redzami augļi šai rožukroņa lūgšanai!

Šāda rožukroņa lūgšana ir plaši pazīstama Polijā – māsas kalpones, kas strādā bērnudārzos, bieži tajā iesaista vecākus. Mēs ceram, ka arī Latvijā tā nesīs lielus augļus ģimenēs un uzplauks vēl daudzas jaunas “rožukroņa rozes”!

Mūsu dzīve nes augļus kopā ar Mariju

28. maijā – Dieva Žēlsirdības svētdienā jau ceturto reizi lūgšanu kustības “No sirds uz sirdi” formācijas dienu vadīja viesi no Polijas – pr. Slavomirs Plusa un māsas kalpones Eva un Magda. Kā ievēroja pr. Slavomirs, katru gadu šīs tikšanās notiek kādā īpašā dienā – piemēram, labi atminamies pagājušā gada lūgšanu dienu, kas notika Kristus Miesas un Asins svētkos, kad izgājām Euharistiskajā procesijā pa Ķīpsalu, pirmo reizi tās vēsturē. Savukārt šogad tikāmies Dieva Žēlsirdības svētdienā. Kā zinām, Dieva Žēlsirdības vēsts 20. gadsimtā īpaši spēcīgi ir izskanējusi tieši no Polijas caur svēto māsu Faustīni un svēto pāvestu Jāni Pāvilu II. Un, lūk, tieši no šīs zemes nāk arī mūsu viesi – lūgšanu dienas vadītāji.

Šoreiz tikāmies skaitā ap 40 – pietiekami daudz, lai visi neietilptu Sv. Misē mūsu Ķīpsalas klostera kapelā, kā dēļ nācās Euharistiju svinēt mūsu “augšistabā” – jumta stāva zālē. Daļu dalībnieku var saukt par patstāvīgiem, bet krietna daļa piedalījās pirmo reizi. Viņiem pievienojās arī jaunieši no Samuēla grupas, par ko liels prieks!

Māsa Eva ievadvārdos uzsvēra Marijas sūtību – Viņa kā Žēlsirdības Māte ved mūs vienmēr pie sava Dēla. Turklāt ar šādu titulu Marija tiek godināta tepat mums netālajā – Viļņā – Austras Vārtu sanktuārijā. Pr. Slavomirs atgādināja rožukroņa lūgšanas, kas ir arī eksorcisms, spēku. Rožukroņa lūgšanai eksorcisma spēku piešķīra pāvests Jānis Pāvils II. Pēc ievadvārdiem vienojāmies kopīgā rožukronī Vissvētākā Altāra Sakramenta priekšā. Tajā ikviens bija aicināts pienest Dievam caur Mariju savas ilgas, sapņus, bet arī sāpes un ciešanas. Gandrīz katrs no dalībniekiem izmantoja iespēju uzrakstīt savu nodomu/-us, kas tika nolasīti skaļi pirms katra rožukroņa noslēpuma. Rožukroņa pārdomās mūs ievadīja māsas Faustīnes “Dienasgrāmatā” ierakstītie vārdi.

Pateicība Dievam! – laiks bija silts un saulains, tāpēc māsu sarūpēto zupu un pašu atnestos gardumus varējām baudīt klostera pagalmā. Vienlaicīgi ļoti daudzi izmantoja brīnišķīgo iespēju izlīgt ar Kungu grēksūdzes sakramentā, kur nesavtīgi kalpoja pr. Modris Lācis. Citi izvēlējās lūgt pr. Slavomira aizlūgšanu.

Pēc pusdienām sekoja pr. Slavomira konference, kurā viņš mums atgādināja svētā Jāņa Pāvila II encikliku “DIVES IN MISERICORDIA”. Tajā Dieva žēlsirdība ir atspoguļota, pamatojoties gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā. Dievs, kurš ir uzticīgs un žēlsirdīgs, noslēdz derību ar cilvēku. Dievs aicina mūs dzīvot šajā derībā. Pat, ja mēs esam neuzticīgi Dievam, tad Viņš paliek uzticīgs, balstoties uz Savu Vārdu – apsolījumu, ko mums ir devis. Pirmā derība tika noslēgta Sinaja kalnā, bet otrā – Golgātā. Tā ir derība Kristus asinīs. Priesteris mums atgādināja arī to, ka nevajag spēlēties ar ļauno, jo viņš to uztver nopietni un ienāk mūsu dzīvē. Mums ir jāatceras, ka otra cilvēka grēki nav mūsu īpašums, tie ir Jēzus Kristus īpašums. Viņš atdeva savu dzīvību par mums. Priesteris atgādināja mums ļoti svarīgu patiesību: Dievs nekad nevar pārstāt mūs mīlēt!

Mēs lūdzāmies žēlsirdības kronīti (kuru lūdzot šajā dienā, kā arī lūdzoties Svētā Tēva nodomos, ir iespēja saņemt pilnīgas atlaidas), pēc kā sekoja Sv. Mise. Homīlijā pr. Slavomirs norādīja uz plakātu, kurā attēlota Getšvaldes Dievmāte ar koka lapotni fonā. Viņš salīdzināja, ka tāpat ir arī mūsu dzīvē – tā nes patiesus augļus tikai tad, ja tajā ieaicinām Mariju.

Noslēgumā māsa Magda pastāstīja par līdzatvesto balzāmu – eļļu no Dieva Žēlsirdības sanktuārija Lagevņikos. Katrs, kurš vēlējās, varēja lūgt par savu dvēseles un miesas dziedināšanu un veselību, ar ticību svaidot sevi ar svētīto eļļu.

Plašāk par lūgšanu kustību “No sirds uz sirdi” un pieteikšanos – https://kalpones.lv/apustulats/lugsanu-grupa/.