Ir nepieciešami jaunās paaudzes apustuļi, kas dziļi sakņotos Kristus Vārdā un būtu spējīgi atbildēt uz mūsdienu izaicinājumiem, gatavi izplatīt Evaņģēliju tālu un plaši. (..) Ja Jēzus jūs aicina, nebaidieties ar prieku Viņam atbildēt, it īpaši ja Viņš prasa, lai jūs Viņam sekotu konsekrētajā dzīvē vai priesterībā. Nebaidieties, uzticieties Viņam, un jūs netiksiet pievilti!

(Pāvests Benedikts XVI)

Māsu kalpoņu kongregācijā var tikt uzņemtas katoļu konfesijai piederošas jaunietes vecumā no 18-30 gadiem (atsevišķos gadījumos vecuma ierobežojumi var tikt nedaudz mainīti).