Sv. Franciska himna 

 

Jēzu, lūk, esmu Tavā priekšā

 

Euharistija

 

Esi mana Mīlestība

 

Svētajai Trīsvienībai

 

Kas gan spēj šķirt no Tavas mīlestības

 

Tu zini Visu

 

Marija – uzticīgā Kunga kalpone

 

Mazo kalponīšu dziesma

 

Totus Tuus

 

Ļauj Savu balsi sadzirdēt

 

Tā būs visskaistākā diena

Lai pateicība Dievam, kurš iedvesmo cilvēku sirdis, dodot lūgšanai vārdus un mūziku! Paldies māsai Baibai, kura šīs iedvesmas ir ielikusi dziesmās! Paldies visiem, kas kopā tās izdziedāja un izspēlēja -   Jānim, Marinai un Guntaram, Ingusam, Alisei, Eduardam un Nadjai, kā arī māsām kalponēm - m. Anetei, m. Marikai un m. Gintai.