5:50 Laudes, meditācija

7:15 vai 8:00 Svētā Mise*

       brokastis, ikdienas pienākumi

12:30 Dienas vidus liturģiskā lūgšana*

        pusdienas, rekreācija, dienas darbi

 15:00 Žēlsirdības Kronītis

18:00 - 19:00 Rožukronis, Vesperes (sestdienās - plkst. 17:00)*

        vakariņas

19:45 kopīga garīgā lasīšana*

20:15 Kompletorijs, Jēzus adorācija Vissvētākajā Sakramentā*

 

Svētdienās

7:30 Laudes*

12:00  Dienas vidus liturģiskā lūgšana*

15:00 Svētā Mise un Vesperes*

17:00  Jēzus adorācija Vissvētākajā Sakramentā*

 

* lūgšanau laikos lūdzam nezvanīt!