Vajadzības gadījumā klosterī ir iespējams saņemt psiholoģisko un garīgo palīdzību (svarīgu lēmumu pieņemšana, personiskā aicinājuma izzināšana, zaudējumi, sēras, atkarību problēmas u.c.). Sniedzot palīdzību psiholoģiskas dabas jautājumos un problēmsituācijās, mēs atbalstām viedokli par nepieciešamību integrēt cilvēka garīgos resursus atbilžu meklēšanā.

Kontakts:

m. Inese Ieva Lietaviete, M.Psych., klīniskais psihologs (tel. 27 868 494)