Kopš 2001. gada mūsu kopienā īpašu atzaru veido sabiedrotās māsas, kuras piedalās kongregācijas harizmā un misijā, paliekot pasaulē apslēptas - katra savā vidē. Viņas saliek privātu šķīstības solījumu un, līdzdalīgas māsu kalpoņu garīgumā un apustulātā, izdzīvo savu konsekrāciju pasaulē, liecinādamas par Kristu savās ģimenēs, darbā, draudzēs, draugu un paziņu vidū.

Tādējādi notiek kongregācijas atgriešanās pie pirmsākumu garīgās pieredzes, kad kopienas māsu kalpošanu un apustulātu stiprināja un vairoja "apvienoto" un "sabiedroto" māsu lūgšanas un liecība pasaulē!