Māsu apustulāta pamatforma pirmām kārtām ir lūgšana. Ik dienas piedaloties svētajā Misē, stundu liturģijā, nesam Dieva priekšā visdažādākās cilvēku vajadzības. Aizlūdzam par tiem, ar kuriem tiekamies ikdienā, un īpaši par tiem, kuri lūdz mūsu palīdzību.

Bez habita strādājot dažādās profesijās un darba vietās (skolās, bērnudārzos, slimnīcās, pansionātos, jaunatnes vidū, katehizācijas darbā u.c.), mēs cenšamies būt par evaņğelizācijas ieraugu pasaulē, lai to pārveidot no iekšienes, vispirms sākot ar sevi.

Kopš 1999. gada organizējot jauniešu tikšanās, rekolekcijas, lūgšanu naktis utt., mēğinām palīdzēt jauniešiem atrast ceļu pie Dieva un savu vietu pasaulē. Mēs cenšamies palīdzēt arī kā „līdzgaitnieki” garīgajā ceļā tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Mūsu klostera telpas savām tikšanās reizēm vai rekolekcijām izmanto dažādas kopienas un lūgšanu grupas.Ik gadu māsas piedalās svētceļojumos uz Aglonu, kā arī palīdz to organizēšanā un vadīšanā.

Māsas koordinē arī Rožukroņa lūgšanu grupu „No sirds uz sirdi” („Sercem Ogarnąć Serce”), kas mūsu kongregācijas paspārnē  izveidojusies 2006. gadā kā palīdzības forma atkarībās nonākušo ģimenēm.Krīzes apstākļos pie klostera vārtiem arvien biežāk klauvē cilvēki, kuri lūdz siltas zupas šķīvi. Ir skumji redzēt, ka daudzreiz šie lūdzēji ir bērni un pusaudži... Cenšamies apkārtnes bērniem sniegt ne tikai maizi, bet arī veikt garīgās aprūpes darbu, kas tiek dēvēts par „piektdienas spēļu vakariem”.

Kopiena cenšas nemitīgi atjaunoties garā, piemērojot savas apustuliskās darbības formas Baznīcas un sabiedrības vajadzībām.


Māsas dzīvo un kalpo Polijā, Baltkrievijā, ASV, Āfrikā, Francijā, Romā, Lietuvā, kā arī Latvijā.