Franciskāniskie avoti
T. Honorāta vārdi:
„Cilvēks, kuram ir dzīva ticība un dedzīga mīlestība, visur saskata Dieva mīlestību, Viņa spēku un gudrību.”
Sv. Francisks:
"Cik ļoti ir jāmīl Tā mīlestība, Kurš mūs tik ļoti iemīlēja!"-- Toms no Čelano, Dzīves apraksts, II (2C 196)